Nieuws
397000
Nieuws

Spaarpolis verzekeraar ongedekt

Amsterdam - Verzekeraars doken deze week diep in het rood op de beurzen. De lage rente en angst voor een Brexit doet de branche geen goed. Maar als beleggers twijfelen aan het verdienmodel rijst de vraag: hoe veilig is uw spaarhypotheek eigenlijk?

Weinig mensen zullen het zich realiseren, want de spaarhypotheek stond jarenlang juist te boek als relatief veilig. Maar wie rechten opbouwt in een spaarpolis bij een verzekeraar is niet gedekt door het depositogarantiestelsel mocht de verzekeraar omvallen. En dat betekent dat u kunt fluiten naar uw zorgvuldig opgebouwde kapitaal om de hypotheeklening mee af te kunnen lossen.

Populair

Spaartegoeden bij een bank zijn doorgaans wél gedekt door het garantiestelsel. Bij een faillissement zijn spaarsaldi tot een bedrag van €100.000 in principe veiliggesteld. Dat geldt ook voor huizenbezitters met een hypotheek in combinatie met een bankspaarproduct bij een Nederlandse bank.

 

 

Maar in de tijd dat spaarhypotheken nog werden toegestaan was met name de variant met spaarpolis bij een verzekeraar populair, zegt Hans André de la Porte van de Vereniging Eigen Huis.

Profiteren

Het was de tijd dat verzekeraars zich in toenemende mate begonnen te richten op de hypotheekmarkt. De spaarhypotheek is zelfs hun uitvinding. Verzekeraars ontdekten een manier om klanten maximaal van de hypotheekrenteaftrek te laten profiteren.

Zij boden aflossingsvrije hypotheken aan in combinatie met een verzekeringsproduct waarin gelijktijdig onbelast kapitaal kon worden opgebouwd voor de aflossing van de hypotheek. Ooit was het aandeel banken op de hypotheekmarkt 80%, inmiddels is dat teruggelopen naar iets onder de 50%, ten faveure van de verzekeraars, weet De la Porte.

Niet afgelost

De spaarhypotheek suggereert dat er gespaard wordt, maar feitelijk gebeurt dat niet. Vanaf midden jaren tachtig tot eind 2012 hebben veel mensen onder de noemer ’spaarpolis’ een beleggingspolis afgesloten. Met dat verschil dat de verzekeraar het beleggingsrisico overneemt.

Dat voelde veilig, maar de huizenbezitter lost niet af. Hij stort maandelijks een premie en is met de verzekeraar overeengekomen dat daar aan het einde van de looptijd een te bereiken bedrag tegenover staat om in één keer zijn hypotheekschuld mee af te kunnen lossen.

Niet haasten

Maar wat als de verzekeraar voor die tijd omvalt of de klant komt te overlijden? Dan was het misschien verstandiger geweest om af te lossen. Veel bezitters van een spaarhypotheek komen dit en volgend jaar voor die keuze te staan. Want dan loopt voor de bulk van de markt de rentevaste periode af. „In 2006 en 2007 zijn nog veel van deze producten verkocht, meestal met een rentevaste periode van tien jaar”, zegt Matthijs Mons, verzekeringsdeskundige en partner bij Yellowtail.

Toch is het maar de vraag of oversluiten naar het meer veilige banksparen of een annuitaïre hypotheek altijd verstandig is. André de la Porte waarschuwt voor overhaaste beslissingen. „Angst is geen goede raadgever. En zekerheid kopen kost vaak geld.”

Rendeert meer

Bovendien kan een spaarhypotheek die al wat langer loopt en waarbij een hoge vaste rente voor langere tijd is vastgezet erg gunstig zijn. „Als je al flink wat hebt opgebouwd, gaat het spaardeel van je hypotheek steeds meer renderen”, legt Mons uit. Dat kan het voordeel van een lagere hypotheekrente overstijgen, want „het spaardeel rendeert netto, terwijl de hypotheekrente bruto is”, benadrukt Mons.

Bovendien acht hij het risico van een faillissement niet groot. Wel ziet hij andere voordelen in oversluiten. „Aan een verzekeringspolis zijn inherent kosten verbonden, die je bij een eenvoudiger product niet betaalt.”

Maar of boetevrij overstappen naar een nieuwe hypotheekvorm mogelijk is hangt van de polisvoorwaarden af. En die verschillen per aanbieder. Beide heren dringen er dan ook op aan om je te laten bijstaan door een financieel planner. „Helaas kost dat tegenwoordig ook geld.” Lees hier tips voor over jouw geldzaken