Nieuws
397307
Nieuws

'NS benadeelt anonieme reiziger'

Anoniem op een voordeelurenkaart rijden kan technisch gezien wel, maar de NS is bang voor inkomstenderving.

Anoniem op een voordeelurenkaart rijden kan technisch gezien wel, maar de NS is bang voor inkomstenderving.

Vervoersbedrijf NS benadeelt treinreizigers die hun persoonlijke gegevens niet afstaan en daarom geen persoonlijke OV-chipkaart aanschaffen.

Anoniem op een voordeelurenkaart rijden kan technisch gezien wel, maar de NS is bang voor inkomstenderving.

Anoniem op een voordeelurenkaart rijden kan technisch gezien wel, maar de NS is bang voor inkomstenderving.

Voor hen is het niet mogelijk om een anonieme kaart met voordeelurenkorting aan te vragen. Over die kwestie boog de meervoudige kamer in Arnhem zich donderdagochtend.

De zaak was in gang gezet door Arnhemmer Michiel Jonker die werd bijgestaan door de stichting Privacy First. Sinds het afschaffen van de papieren kaartjes in 2014 betaalt hij steeds het volledige bedrag voor een treinreis, omdat hij weigert zijn persoonsgegevens af te staan. Dit terwijl hij wel in het bezit is van een voordeelurenabonnement. Eerder wendde hij zich al vergeefs tot de Geschillencommissie-OV en het het (Nederlandse) College voor de Rechten van de Mens.

Het invoeren van anonieme chipkaarten met korting is technisch mogelijk, maar leidt ertoe dat iedereen buiten de spits gaat reizen, zo luidde het verweer van de NS. Nu is het juist zo dat de reiziger eerst afweegt of hij de 60 euro die een voordeelurenkaart kost er ook daadwerkelijk uithaalt. De NS ziet het als haar plicht om de forensenstroom over de hele dag te spreiden. Het verzamelen van persoonsgegevens is daarom noodzakelijk.

Jonker kon zich daar allerminst in vinden en sprak veelvuldig over privacydiscriminatie. Daarmee stuitte hij een van de drie rechters tegen de borst. Die vond dat een blanke man van middelbare leeftijd hooguit mag spreken van een ‘onrechtvaardige behandeling’.

Behalve de hoge prijs die hij betaalt voor zijn privacy, haalde Jonker nog een ander punt aan. Hij sprak van belangenverstrengeling tussen de NS en de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Dit ‘onafhankelijke’ controleorgaan had immers in een eerder stadium geweigerd een grondig onderzoek naar de privacybehandeling van de NS in te stellen. Jonker vraagt zich af of de AP hem wel serieus neemt.

De voorzitter van de meervoudige kamer kon een voorzichtige glimlach bij momenten niet onderdrukken. Nadat de advocaat van de NS hem tot driemaal toe had uitgelegd wat de motivatie achter de persoonlijke OV-chipkaart is, besloot hij de zitting te beeindigen

Uitspraak over zes weken.