Nieuws/Binnenland
397726
Binnenland

Onderzoeksraad kritisch na dood duikster

’Medische hulp op zee schiet tekort’

De medische hulpverlening van de Kustwacht op de Noordzee schiet tekort.

De medische hulpverlening van de Kustwacht op de Noordzee schiet tekort.

AMSTERDAM - Mensen die op de Noordzee in de problemen komen, krijgen niet altijd op tijd de juiste zorg van de Kustwacht. Dat concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) in een vandaag gepubliceerd rapport.

De medische hulpverlening van de Kustwacht op de Noordzee schiet tekort.

De medische hulpverlening van de Kustwacht op de Noordzee schiet tekort.

Aanleiding voor het onderzoek is een duikongeval bij Zandvoort in juli 2015 waarbij een sportduikster onwel werd. Het slachtoffer werd met helikopters en een ambulance naar een ziekenhuis in Antwerpen overgebracht, waar ze diezelfde avond overleed.

De Kustwacht wordt volgens de Raad bestuurd door vijf ministeries. „In opdracht van deze ministeries voert de Kustwacht vijftien zeer diverse taken uit, waarvan medische hulpverlening er één is. De aansturing daarvan gebeurt echter niet op basis van de uitgangspunten die de overheid hanteert voor zorg op land, namelijk dat zorg effectief, veilig en tijdig moet zijn”, aldus de onderzoekers.

Coördineren

Bij incidenten op de Noordzee is het de taak van de Kustwacht om de hulpverlening te coördineren en de acties van de afzonderlijke hulpdiensten, zoals reddingsboten, reddingshelikopters en de Radio Medische Dienst op elkaar af te stemmen.

De OVV: ,,Bij spoedeisende medische hulpverlening is deze rol in de praktijk vergelijkbaar met een meldkamer ambulancezorg, maar de Kustwacht is daar niet goed voor toegerust. Zo zijn de centralisten van het Kustwachtcentrum niet opgeleid om medische noodsituaties te beoordelen.''

Ministerie

Minister Melanie Schultz (Infrastructuur en Milieu) gaat met andere ministeries overleggen om te kijken hoe de medische hulpverlening op de Noordzee door de Kustwacht kan worden verbeterd. Schultz gaat het rapport nader bestuderen en komt binnen enkele maanden met een reactie.

De Nederlandse Kustwacht

Hoofddoelstellingen: Een verantwoord gebruik van de Noordzee; de veiligheid op zee, zowel op het gebied van dienstverlening als van handhaving; het toezien op de naleving van (inter-)nationale wetgeving en verplichtingen.

Taken: De Kustwacht voert vijftien taken uit voor vijf ministeries: Infrastructuur en Milieu, Veiligheid en Justitie, Defensie, Financiën en Economische Zaken. Hieronder vallen douanetoezicht, toezicht op milieu en visserij, grensbewaking, maritieme hulpverlening en rampen- en incidentbestrijding.

Materieel: De Kustwacht heeft zo'n twintig schepen tot haar beschikking en kan twee vliegtuigen en helikopters inzetten. Deze worden door de samenwerkende ministeries en diensten ter beschikking gesteld. De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) is één van de belangrijkste diensten waarmee wordt samengewerkt met een vloot van 75 reddingboten, verspreid over 46 stations.

Hoofdkwartier: Het Kustwachtcentrum is het operationele hart van de Kustwacht en valt onder het Ministerie van Defensie. Het is gehuisvest op het marineterrein in Den Helder en fungeert als nationaal Communicatie- en Coördinatie Centrum.