Nieuws/Binnenland
398319854
Binnenland

Politiemedewerkers krijgen bonus van 300 euro

DEN HAAG - Agenten en alle andere politiemedewerkers krijgen een bonus van 300 euro netto als blijk van waardering van de „solidariteit en betrokkenheid” die zij de afgelopen tijd hebben laten zien. Dat schrijft minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) in een brief aan de Tweede Kamer.

De politiemensen krijgen het bedrag gestort bij het salaris van december. Volgens de minister is de werkdruk en onderbezetting bij de politie een groot zorgpunt, maar leveren de politiemedewerkers een „bovenmenselijke prestatie” in deze coronatijd.

De „waarderingstoeslag” komt uit het eigen personeelsbudget van de politie. De bonus komt er op initiatief van het korps, omdat er vanwege corona minder gebruik werd gemaakt van bijvoorbeeld de reiskostenvergoeding en andere regelingen. Het geld dat daardoor over was, wil de politie uitkeren aan medewerkers in de vorm van het ’waarderingsgebaar’, in plaats van terug te laten vloeien naar de algemene pot.

Al het personeel tot schaal 15 komt in aanmerking. Het gaat dan om vrijwel alle werknemers, behalve de ’strategische top’, zoals de korpsleiding, de eenheidsleiding en een aantal directeuren.

De druk op de politie blijft voorlopig nog hoog, onder meer door de vele demonstraties en het groeiende aantal meldingen over personen met verward gedrag, aldus het ministerie. Andere politieonderdelen moeten daarom bijspringen, zodat er „voldoende blauw” op straat blijft. Eerdere maatregelen die genomen zijn, zoals de uitbreiding van de politie en het verkorten van de opleiding, zullen pas vanaf 2024 volledig effectief zijn. Daarna is het probleem naar verwachting’ hersteld, denkt Grapperhaus.

’Waardering kan nooit hoog genoeg zijn’

Korpschef Henk van Essen zegt de bonus uit te keren „in de wetenschap dat deze waardering eigenlijk nooit hoog genoeg kan zijn en niet opweegt tegen de inzet, de risico’s en dat wat van jullie gevraagd is de afgelopen periode en nog gevraagd gaat worden.” Toch is de „financiële schouderklop” volgens hem een belangrijk gebaar: „We willen dat jullie weten dat we zien wat jullie allemaal doen, de toewijding waarmee jullie dat doen en ten koste van wat dat soms gaat.”

Eerder werd bekend dat zorgmedewerkers een netto bonus van 1000 euro krijgen vanwege hun inspanningen tijdens de coronacrisis. Deze bonus wordt door de overheid betaald. Er wordt onderscheid gemaakt tussen zorgberoepen die wel en die geen bonus krijgen. Hier was veel kritiek op omdat bijvoorbeeld laboratoriummedewerkers, die door corona veel diagnoses moeten stellen en daardoor meer werken, niet in aanmerking komen. Bovendien moeten werkgevers dit zelf regelen, wat vaak tot veel onrust leidt.