Nieuws

Oplossing én onzekerheid over renteswaps

SCHUURMAN, JOS

AMSTERDAM - Ondernemers die ooit een rentederivaat op een lening afsloten, krijgen 20% van de rente die zij over dit product hebben betaald van hun bank terug. Maximaal loopt deze vergoeding op tot €100.000. Of klanten van Rabobank en Deutsche Bank deze compensatie krijgen is echter onduidelijk.

SCHUURMAN, JOS

Waar ABN Amro, ING, SNS en Van Lanschot hebben beloofd dit door een onafhankelijke commissie opgesteld herstelkader na te leven, daar beraden Rabobank en Deutsche Bank zich nog.

Rabobank verkocht enkele jaren met circa 8.000 mkb-klanten veruit de meeste renteswaps aan ondernemers.

'100% schadeloosstelling'

Volgens de Derivatencommissie zal het gepresenteerde herstelkader ‘voor het gros’ van de mkb’ers met een renteswap ‘naar verwachting een oplossing bieden’. Niet elke belangenvereniging is het hier mee eens.

De organisatie Claim Participants roept de Tweede Kamer op niet akkoord te gaan, omdat de ondernemers volgens oprichter Bert Mouthaan ‘recht hebben op een volledige, 100% schadeloosstelling’.

Niet geschikt

Naast de vergoeding voor de betaalde rente, moeten klanten ook gecompenseerd worden indien het verkochte rentederivaat niet geschikt was of aansloot bij de onderliggende lening.

Onverwachte verhogingen van renteopslagen moeten volledig worden terugbetaald. In het uiterste geval kan zo’n vergoeding oplopen tot €1 miljoen, aldus de commissie.