Nieuws/Binnenland
398422419
Binnenland

Raad van State dringt aan op ’prioriteiten stellen’

’Klimaatbeleid kabinet gaat doelstellingen niet halen’

Er klinkt forse kritiek op de klimaataanpak van het kabinet. Volgens de Afdeling advisering van de Raad van State moet het kabinet nu ’prioriteiten stellen om de doelstellingen te halen’.

Het kabinet heeft in de wet opgenomen dat in 2030 een reductie van 55 procent CO2 moet zijn bewerkstelligd, maar deed er nog een schepje bovenop: in de uitwerking van het beleid richt het zich op een reductiepercentage van 60 procent.

Maar uit een voorlopige doorrekening van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) blijkt dat de afstand tussen het wettelijke streefdoel en de verwachte resultaten van het beleid nog groot is. Bij ongewijzigd beleid zal er sprake zijn van een reductie van 39 procent tot ten hoogste 50 procent. Op die berekening van het PBL klinkt in de coalitie overigens forse kritiek: de maatregelen uit het coalitieakkoord zijn hierin niet meegenomen. Ook is niet gekeken naar de recentste energieprijzen (en het teruggedrongen verbruik).

Desalniettemin stelt de Afdeling advisering van de Raad van State dat het kabinet moet prioriteren om de zelf opgelegde doelstellingen te halen.

Krapte

„Niet alles kan tegelijkertijd worden uitgevoerd. De krapte op de arbeidsmarkt is groot en materialen zijn schaars”, benadrukken staatsraden van de Raad van State. „Het kabinet moet knopen doorhakken over concrete maatregelen en prioriteiten stellen.”

Volgens het Hoog College van Staat heeft het kabinet met grote ambitie maar geeft het ’te weinig inzicht in wat er op korte termijn en op de lange termijn concreet gaat gebeuren’. Ook moet het kabinet de volgorde kiezen waarin het klimaatbeleid wordt uitgevoerd om zo knelpunten weg te nemen, zoals het tekort aan infrastructuur voor energie. „Dit alles vraagt om sterke bestuurlijke regie. De Afdeling advisering beveelt daarom aan de positie van de minister voor Klimaat en Energie te verstevigen en de regierol van de minister-president te verhelderen.”

Kansen

Het adviesorgaan van het kabinet stelt verder dat de energiecrisis waarin we nu zitten ook ’kansen biedt’. „De zorgen in de samenleving over stijgende (energie)prijzen zijn groot. De impact op de financiële huishouding van burgers is fors. Naast het behalen van de klimaatdoelen moet het kabinet nadrukkelijk aandacht hebben voor de koopkracht van burgers. Tegelijkertijd kan de huidige situatie ook worden benut om klimaatmaatregelen te versnellen. Door de hoge energieprijzen zijn energiebesparende maatregelen niet alleen goed voor het klimaat, maar leveren deze ook in financieel opzicht besparingen op. De investeringen die nodig zijn voor de energietransitie kunnen daardoor rendabeler worden.”