Nieuws/Binnenland
400878
Binnenland

Steun getrokken met vermogen in buitenland

Uitkeringen na fraude stopgezet

Een tweede huis is een voorbeeld van vermogen in het buitenland. Alanya in Turkije is een geliefde vakantiebestemming.

Een tweede huis is een voorbeeld van vermogen in het buitenland. Alanya in Turkije is een geliefde vakantiebestemming.

Utrecht - De gemeente Utrecht heeft vorig jaar 43 bijstandsuitkeringen beëindigd en vier ’aangepast’ nadat uit onderzoek was gebleken dat er werd gefraudeerd.

Een tweede huis is een voorbeeld van vermogen in het buitenland. Alanya in Turkije is een geliefde vakantiebestemming.

Een tweede huis is een voorbeeld van vermogen in het buitenland. Alanya in Turkije is een geliefde vakantiebestemming.

De allochtonen in kwestie bleken bezit in het buitenland te hebben. De fraudeurs kregen geen boetes. „Eigen ervaringen met invordering in het buitenland tonen aan dat de hoge kosten niet in verhouding staan tot de opbrengsten die het heeft opgeleverd”, aldus onderzoekers van het project ’Vermogen in het buitenland’.

VVD: ’Meten met twee maten’

VVD-raadslid Judith Tielen van de VVD vindt dit onverteerbaar: „Wij willen weten waarom er geen geld wordt teruggevorderd of boetes worden uitgedeeld. Dit lijkt meten met twee maten. Het vermogen in Nederland wordt ook streng gecontroleerd, dus moet dat ook met bezit in het buitenland.”

Bij het onderzoek keek het Regionaal Centrum Fraudebestrijding in 2014 en 2015 naar risicogroepen. Dat zijn personen van wie de geboorteplaats buiten Nederland ligt én die sinds 2010 langer dan de toegestane periode van 28 dagen op vakantie in het buitenland zijn geweest.

De risicogroep bestond in Utrecht uit 700 uitkeringsgerechtigden, waarbij men de kans op vermogen in het buitenland groot achtte. Bij 102 mensen werd er een extra onderzoek ingesteld, waarbij er uiteindelijk 43 uitkeringen werden beëindigd en vier aangepast.

Spaargeld

In Utrecht heeft 3,1 procent van de inwoners een bijstandsuitkering, oftewel 10.220 mensen. Onder vermogen wordt verstaan dat de overwaarde van een eigen huis niet meer mag zijn dan 49.900 euro. Op de spaarrekening mag bij een gezin in de bijstand niet meer dan 11.840 euro staan.

Opvallend is dat het Internationaal Bureau Fraudeinformatie (IBF) aangeeft dat onderzoek in Marokko zeer moeizaam verloopt, omdat er veel tijdrovend onderzoek nodig is. Het aantal cliënten in een steekproef is daarom naar beneden bijgesteld. „Ze worden echter nadrukkelijk niet uitgesloten van het themaonderzoek”, zo staat in het onderzoeksrapport.

Ook bij landen waar oorlog of politiek onstabiele situaties zijn, is het moeilijk om onderzoek te doen. Cliënten uit deze landen worden daarom uit de onderzoekspopulatie gehaald. In het algemeen geldt dat IBF alleen onderzoek kan doen in landen waar Nederland een diplomatieke vertegenwoordiging heeft.

Uit eerder onderzoek van de overheid bleek dat een kwart van de Turken met een uitkering vermogen in het buitenland heeft. Welke nationaliteit de mensen uit het Utrechtse onderzoek hadden, wil de gemeente niet bekendmaken.

De VVD wil dat de gemeente strenger gaat handhaven en meer structureel onderzoek doet naar vermogen in zowel Nederland als het buitenland. „Fraude moet niet kunnen lonen, en het lijkt nu alsof het dat wel doet.”