Nieuws/Binnenland
400922
Binnenland

’EU is voortdenderende trein geworden’

Kamer: Brexit noodsignaal

DEN HAAG - De wens van de Britten om de EU te verlaten is een noodsignaal aan Brussel: maak een pas op de plaats met het Europese project en maak de EU beter. Dat was de teneur bij het Kamerdebat over de uitslag van het Britse referendum.

De EU is een ’voortdenderende trein’ geworden, zo stelde VVD-fractieleider Zijlstra vast. Die trein moet worden gestopt, maar we moeten het goede van de EU ook niet verzwijgen: zeventig jaar vrede, economische voorspoed.

Ook PvdA-leider Samsom vond dat het referendum ’een wake up call’ moet zijn voor Europa. ,,Europa gaf op grote vragen geen antwoord en liep bij kleine vragen in de weg.” Europa moet ’beter’, maar dat moet niet verzanden in ’oeverloze institutionele discussie’ over bevoegdheden van de lidstaten en de Europese instellingen.

Voor SP-leider Roemer, die moeite had zijn standpunten zonder hoongelach uit de Kamer voor het voetlicht te brengen, biedt de Brexit een kans ’de huidige verdragen overboord te gooien’. De SP wil dat er een nieuw EU-verdrag komt, met meer bevoegdheden voor de nationale parlementen en minder bemoeienis van ’Brussel’. Voor D66 is het noodsignaal van de Britten het teken Europa handiger in te richten: niet langer elke lidstaten een eigen eurocommissaris, een moderne begroting en niet langer dat maandelijkse ’verhuiscircus’ van het Europarlement naar Straatsburg.

Half werk, vindt PVV-leider Wilders. „Dit is een knock out voor de eurofielen. Bevrijd van Brussel, mooier kan niet.” Nu moet alleen Nederland Groot Brittannië nog volgen en ook uit de EU stappen. CDA-leider Buma wierp hem voor de voeten dat die Brexit helemaal geen feest is, maar voorlopig vooral de beurskoersen doet kelderen. Wilders is ervan overtuigd dat het kinderziektes zijn. Hij voorziet een ,,patriottische lente.”

Premier Rutte vond dat de Britten de tijd moeten krijgen om de boel op orde te krijgen. Dat moet geen ’strafexpeditie’ en ’vechtscheiding’ worden, zo zei hij. ,,We moeten toe naar een nieuwe relatie met het Verenigd Koninkrijk en inzetten op een zorgvuldig en correct proces.” Dat proces moet liefst niet te lang duren.