Nieuws/Buitenland
401532
Buitenland

Actie voor nieuw referendum over Brexit

LONDEN - Tegenstanders van de Brexit roepen met een internetcampagne op voor een herhaling van het referendum over lidmaatschap van de EU. De actie haalde vrijdagmiddag al veel meer dan de benodigde 100.000 handtekeningen op om het voorstel in het parlement als agendapunt 'neer te zetten'. Het Britse parlement moet daarom waarschijnlijk snel een debat houden over het voorstel.

De initiatiefnemers vinden dat bij gewichtige zaken, zoals het EU-lidmaatschap, een referendum aan minimumeisen moeten voldoen. Ze stellen dat bij een opkomst van minder dan driekwart van de kiezers een meerderheid van 60 procent nodig is om van de uitslag van het referendum beleid te maken. Met slechts 52 procent van de kiezers voor het vertrek uit de unie, de brexit, zou de regering de banden met Brussel niet mogen verbreken. De website van het parlement, waarop de petitie kan worden getekend, lag vrijdag enige tijd plat door de enorme belangstelling.

Het idee om de uitslag van een referendum bij te stellen door een nieuw referendum is niet nieuw in de brexit-discussie. Eerder suggereerde zelfs de pro-brexit-voorman Boris Johnson al een extra referendum over het concrete eindresultaat van de onderhandelingen met Brussel over beëindiging van het lidmaatschap. Hij liet het plan snel varen, maar voorstanders van lidmaatschap ruiken kansen. Ze denken een verloren eerste referendum na een paar jaar van onderhandelen 'weg te kunnen stemmen' in een tweede.

Ze hebben geopperd dat ook voorstanders van een brexit over een paar jaar tegen het verdrag van uittreding zullen stemmen, omdat de tekst van het verdrag ze niet bevalt of omdat ze door de economische tegenvallers op andere gedachten zijn gebracht.