Nieuws/Binnenland
402183
Binnenland

Draagvlak voor eigen ’scholingsbeurs’

Eppo Bruins (Christenunie)

Eppo Bruins (Christenunie)

DEN HAAG - In de Tweede Kamer is wel animo voor het plan van Eppo Bruins van de ChristenUnie om iedere Nederlander een persoonlijke ‘scholingsbeurs’ te geven en daarmee recht op evenveel jaren door de overheid meebetaald onderwijs. Nu betaalt het Rijk volgens hem zo’n tien jaar mee aan het onderwijs voor iemand die naar de universiteit gaat en zes jaar voor iemand die een beroepsopleiding doet. Bruins wil dat mensen die jong korter leren dan anderen, later in hun leven 'jaren' uit de beurs kunnen gebruiken om zich om- of bij te scholen.

Eppo Bruins (Christenunie)

Eppo Bruins (Christenunie)

D66 en VVD vinden het een erg interessant idee en de liberalen ondertekenden een voorstel om de mogelijkheden te onderzoeken mee. Bruins wil dat overheid, werkgevers en werknemers een fonds beginnen waar de scholingsbeurzen mee worden betaald.

,,Het is goed om te laten doorrekenen wat dat uiteindelijk kost, maar ook wat het dan maatschappelijk én financieel oplevert. Ik praat hier ook met VNO-NCW over omdat ik denk dat dit plan werkgevers uiteindelijk meer oplevert dan dat het kost: door ruimere scholingsmogelijkheden blijven werknemers bij de tijd en vitaal.”

Onderwijsminister Jet Bussemaker zegt dat er al stappen worden gezet in de richting van ,,een leven lang leren'', maar dat de werkelijkheid weerbarstig is. Niettemin heeft ook zij belangstelling.

De ongelijke kansen in het onderwijs baren alle partijen zorgen. De PvdA alleen al kwam met veertien voorstellen om het euvel te bestrijden. Niet alle plannen vielen bij iedereen in goede aarde en Jasper van Dijk van de SP wreef zijn PvdA-collega's aan dat ze met hun voorstellen slecht kabinetsbeleid van onder meer hun eigen partij moeten repareren.

Bussemaker moet verder van de Kamer met scholen beter afspreken hoe die verantwoording afleggen over de besteding van hun geld. De Kamer wil ook dat Bussemaker onderzoekt hoe het komt dat het schooladvies voor vervolgonderwijs en het advies naar aanleiding van de eindtoets maar in 48 procent van de gevallen overeenkomt. Verder wil de Kamer dat ze uitvogelt hoe het komt dat leerkrachten zo weinig gebruik maken van de mogelijkheden om hun kwaliteiten te vergroten.