Nieuws/Binnenland
402429
Binnenland

Bevindingen domper voor NAM

Gaswinning: 24 miljard kuub

Schade als gevolg van de bevingen in Groningen.

Schade als gevolg van de bevingen in Groningen.

Den Haag - De aardgaswinning in Groningen mag de aankomende jaren niet hoger zijn dan 24 miljard kuub. Dat concludeert het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) na extra onderzoek naar de aardbevingen in het gebied.

Schade als gevolg van de bevingen in Groningen.

Schade als gevolg van de bevingen in Groningen.

Voor aardgasbedrijf NAM zijn de bevindingen een domper. Zelf had het bedrijf voorgesteld om 27 miljard kuub gas te gaan winnen. In hele koude winters moest het zelfs kunnen worden opgeschroefd naar 33 miljard kuub.

Na extra studies van TNO, TU Delft, KNMI en CBS concludeert het SodM dat dit onverstandig is. Beter is het om terug te gaan naar 24 miljard kuub. Pas als blijkt dat er veilig meer kan worden gewonnen kan deze hoeveelheid eventueel weer omhoog. Ook is het belangrijk om fluctuaties in de winning zo veel mogelijk te voorkomen.

Sterk verminderd

Het kabinet heeft de gaswinning in Groningen in de afgelopen jaren sterk verminderd. SodM stelt na de nieuwe studies vast dat dit zeer gunstige gevolgen heeft gehad voor de bevingen in Groningen. „Het ingrijpen in de gasproductie vanaf 2014 heeft een duidelijk effect gehad op de mate van seismiciteit”, schrijft de toezichthouder in het officiële advies aan het kabinet. „De seismiciteit is na de ingrepen in de productie sterker afgenomen dan voorafgaand aan de maatregelen voorspeld was.”

Het SodM vindt dat de NAM in haar eigen berekeningen voor een verantwoorde winning voldoende oog heeft gehad voor de veiligheid van Groningers. Het bedrijf schiet echter tekort als het gaat om de kans op schade aan huizen als gevolg van de boringen. „De NAM heeft de mate waarin schade acceptabel wordt gevonden overschat”, luidt de harde conclusie.

Alles overziend concludeert SodM dat de risicoberekeningen van de NAM „geen solide basis vormen” voor het „vaststellen van een verantwoord winningsniveau”. Uit voorzorg adviseert de toezichthouder nu om voorlopig niet meer dan 27 miljard kuub per jaar omhoog te halen. „Bij dit winningsniveau blijkt seismische activiteit significant afgenomen te zijn.”

De verwachting is dat het kabinet het advies van SodM over zal nemen. Zoals het er nu naar uitziet wordt daar aanstaande vrijdag een definitief besluit over genomen.

Eerder lekte al uit dat het kabinet de gaswinning waarschijnlijk verder gaat beperken. Toen werd gerept van een productiemaximum van 25 miljard kuub. Uit het uitgelekte stuk blijkt dit dus 24 miljard kuub te zijn.