Nieuws/Binnenland
403308
Binnenland

Europees depositograntiestelsel op lange baan

LUXEMBURG - De EU-landen stellen verdere onderhandelingen over een gemeenschappelijk Europees depositogarantiestelsel uit. Eerst willen de ministers van Financiën vooruitgang bij het invoeren van een pak maatregelen die de risico's voor de banken verminderen, zo bleek vrijdag in Luxemburg.

Nu hebben de lidstaten elk hun nationale garantiestelsel dat in werking treedt als een bank failliet gaat. De tegoeden van bankklanten zijn tot 100.000 euro beschermd.

In 2024, als de Banken Unie wordt voltooid, komt er een Europese 'pot' die in de jaren ervoor door de banken van de negentien deelnemende landen geleidelijk tot 55 miljard euro wordt volgestort.

Op technisch niveau wordt wel verder gewerkt aan maatregelen om de bankensector in de EU sterk en gezond te maken en houden.