Nieuws/Binnenland
404667
Binnenland

Meer goede doelen-loterijen

den haag - Er komen meer goede doelen-loterijen in ons land. Dat is het gevolg van een vergunningsprocedure die de Kansspelautoriteit (Ksa) start voor het bedrijf Lottovate. De toezichthouder geeft daarmee gehoor aan een uitspraak van de rechtbank Amsterdam.

Naar aanleiding van een beleidsregel van de toenmalig staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, besloot de Kansspelautoriteit eind 2014 opnieuw vergunningen aan de destijds bestaande vergunninghouders voor goede doelen-loterijen af te geven.

De vergunningaanvraag van het bedrijf Lottovate werd daarom afgewezen. Lottovate heeft deze afwijzing voorgelegd aan de rechter. Die gaf Lottovate gelijk. De rechtbank constateerde onder meer dat niet duidelijk gemotiveerd was waarom het aantal te verlenen vergunningen beperkt moest blijven tot de Postcodeloterij, BankGiroloterij, Vriendenloterij en de Stichting Samenwerkende non-profit Loterijen.

Bezwaar

De rechtbank vernietigde het besluit van de Kansspelautoriteit en gaf deze de opdracht tot het nemen van een nieuw besluit op bezwaar. ,,We gaan niet in hoger beroep tegen de uitspraak omdat we daar geen inhoudelijke aanknopingspunten voor zien. Bovendien zou het ook niet tot uitstel van de besluitvorming leiden”, zegt Ksa-woordvoerder Martijn van de Koolwijk.

Met het besluit van Ksa ten opzichte van Lottovate staat ook de mogelijkheid open voor andere organisaties om een vergunning voor het organiseren van een goede doelen-loterij aan te vragen.

Teneinde de vergunning ook daadwerkelijk te kunnen verkrijgen, wordt Lottovate in staat gesteld om de noodzakelijke informatie aan te leveren, zoals: rechtspersoon en bestuursstructuur; aanwezigheid van diverse reglementen en een trekkingsprocedure; soort aanbod; frequentie van trekkingen; afdracht aan goede doelen en een keuring van het trekkingssysteem. Bij de beoordeling van de aanvraag gelden dezelfde criteria als voor de bestaande vergunninghouders.

Vergunning

Indien Lottovate aan de criteria voldoet en een vergunning krijgt dan loopt de vergunningstermijn tot 1 januari 2017. Die is daarmee gelijk aan de termijn van de andere goede doelen-loterijen. Voor de periode vanaf 1 januari 2017 zullen alle bestaande vergunninghouders een nieuwe vergunning moeten aanvragen. Datzelfde geldt voor geïnteresseerde derden.

Voor consumenten verandert er op dit moment niets. Pas nadat en indien de Kansspelautoriteit een vergunning heeft afgegeven, zullen consumenten merken dat een nieuwe goede doelen-loterij probeert zijn product te verkopen.