Nieuws/Binnenland
404900
Binnenland

’Antillianen weren’

VVD-Kamerlid Bosman

VVD-Kamerlid Bosman

Den Haag - Kansarme Antillianen moeten geweerd worden uit Nederland. Op die manier moet worden voorkomen dat ze oververtegenwoordigd blijven in de criminaliteitscijfers.

VVD-Kamerlid Bosman

VVD-Kamerlid Bosman

Dat bepleit VVD-Kamerlid Bosman in een aangepaste initiatiefwet. Hij ziet dat kansarme Antillianen uit Curaçao, Aruba en Sint-Maarten de oversteek naar Nederland maken en hier totaal kansloos blijken en vaak de criminaliteit of de bijstand ingaan.

Omdat ze deel uitmaken van het Nederlandse koninkrijk wordt hen bij hun komst naar Europa geen strobreed in de weg gelegd, maar daar wil Bosman verandering in brengen. Zo moet een migrant van hem werk, genoeg vermogen of een opleiding hebben. De liberalen proberen, na een mislukte poging twee jaar geleden, nog één keer het plan zelf door het parlement te loodsen.

Als de ’Bosmanwet’ over het weren van de kansarme Antillianen het niet haalt, eist de VVD dat het kabinet snel met een soortgelijk wetsvoorstel komt. Er staat immers in het regeerakkoord dat migratie vanuit de eilanden aan banden zal worden gelegd.

Bezwaren

Maar het is nog de vraag of het Bosman deze keer wel lukt. Opnieuw weigert de PvdA voor de wet te tekenen, maar andere partijen kunnen nog een meerderheid leveren. Een van de bezwaren van de PvdA is dat de VVD de ’paspoorthouders’ van de drie eilanden wil weren, en het regeerakkoord het over ’inwoners’ heeft.

Dit technische detail wil de VVD niet veranderen, omdat de wet anders onwerkbaar zou worden. Er zouden dan bijvoorbeeld ook Europese Nederlanders onder gaan vallen die tijdelijk op de eilanden hebben gewoond. Bosman herinnert de sociaaldemocraten eraan dat het kabinet anders met een wet komt: „Die beperking van migratie komt er sowieso.”

Bij de VVD is wel enige onvrede over de houding van de PvdA op dit onderwerp. Migratie-afspraken uit het regeerakkoord die gunstig zijn voor de PvdA, zoals het kinderpardon, zijn snel uitgevoerd door het kabinet. De punten van de VVD ondervinden echter telkens weerstand bij de coalitiepartner.

Racistisch

Vanuit de eilanden wordt beweerd dat mensen met een paspoort van het Koninkrijk der Nederlanden, zoals bewoners van Curaçao, Aruba en Sint-Maarten, niet mogen worden geweerd door Den Haag.

Onterecht, meent Bosman. „We hebben juist onderling afgesproken dat dit wel mag en dat doen zij dan ook. Als ze zeggen dat ik racistisch ben met mijn wet, zeggen ze dat eigenlijk ook over hun eigen regelgeving. Zij stellen precies dezelfde eisen als mensen uit Nederland zich op de eilanden willen vestigen.”