Nieuws/Binnenland
405148368
Binnenland

’Veel fouten gemaakt bij aanpak watersnood Limburg’

ROERMOND - Bij de aanpak van de watersnood in Limburg afgelopen juli ging er zeker de eerste dagen veel mis. Het ontbrak toen aan overzicht, de communicatie was gebrekkig, er werd veel langs elkaar heen gewerkt, ter plaatse moesten snel beslissingen worden genomen bij gebrek aan regie, en prognoses van de waterstanden van met name de Maas waren te optimistisch. Dat blijkt uit een evaluatie in opdracht van het waterschap opgesteld door het COT, het Instituut voor Veiligheid- en Crisismanagement, dat dinsdag in Roermond werd gepresenteerd.

Het rapport moet het waterschap handvatten geven waarmee toekomstige watersnoden beter kunnen worden aangepakt. „Vanwege de enorme omvang van de crisis was het voor vrijwel alle betrokkenen lastig om overzicht te verkrijgen”, aldus het rapport. Die regie moet beter. „De schakel tussen het operationele team en de mensen buiten, daar zat de bottleneck”, zei directeur Erik Keulers van het schap tijdens de presentatie.„Aanvankelijk was er zelfs geen coördinerend operationeel team.” Ook de samenwerking met Rijkswaterstaat en de veiligheidsregio’s haperde.