Nieuws/Binnenland

Exporteurs: maak scherpe keuzes

Custom Publishing

Instortende grondstoffenprijzen hebben voor een aantal opkomende markten de wereld op zijn kop gezet. Dit heeft bijgedragen aan een hoger risico bij het zakendoen met deze landen. Andere factoren, zoals politieke instabiliteit, dragen ook bij aan het einde van de tijd waarin de bomen tot in de hemel groeiden voor bijna alle opkomende markten.

Custom Publishing

De situatie verschilt sterk van land tot land. Reden om negen, voor Nederland belangrijke, markten in vogelvlucht te bezien. ING Economisch Bureau beschrijft ze in de publicatie ‘Nederland, Handelsland IV’ (mei 2016).

De lage grondstofprijzen hebben een aantal opkomende markten hard geraakt. Zo is het een belangrijke oorzaak voor de diepe recessies in Rusland en Brazilië. Als gevolg daarvan is hun vraag naar importproducten ingezakt. Dat zet de exportmogelijkheden voor Nederlandse bedrijven naar deze landen onder druk.

Steun in de rug

Voor de grondstoffenimporteur India is de duikvlucht van de grondstofprijzen juist een extra steun in de rug van de florerende economie. En de economische groei blijft in Turkije ondanks veel politieke onrust, mede dankzij de lagere energierekening, redelijk goed op peil. Het economisch verloop in enkele andere opkomende landen laat tegelijkertijd zien dat de grondstoffenrekening niet altijd doorslaggevend is. Zo wordt het positieve effect van de lagere grondstofprijzen voor China meer dan tenietgedaan door andere ontwikkelingen. Voor kleinere opkomende economieën als Tsjechië en Hongarije geldt hetzelfde.

Andere risico’s 

Er zijn andere risico’s die ook bij binnenlandse transacties meespelen, zoals productie-, transport- en debiteurenrisico’s. In de periode tussen verkoop en levering loopt de exporteur het risico dat producten toch niet worden afgenomen terwijl de productiekosten al gemaakt zijn: het productierisico. Ook tijdens het transport kunnen onverwachts extra kosten optreden, bijvoorbeeld bij diefstal, beschadiging of verlies van een partij goederen: het transportrisico. Dit risico neemt vaak toe als bedrijven hun producten of diensten over de grens sturen vanwege de langere transportduur wat de kans op schadeposten vergroot. Daarnaast gaat het bij export vaker om onbekende partijen, wat het debiteurenrisico verhoogt. Een risico dat in het bijzonder aan export is verbonden is het wisselkoersrisico. Schommelingen in de waarde van de valuta waarin gefactureerd wordt, kunnen grote invloed hebben op de opbrengsten. Exporteurs kunnen zich, tegen een prijs, indekken tegen bovenstaande risico’s.

Lees ook: ‘Ondernemen in het buitenland? Ga naar Road2TheWorld’

De publicatie ‘Nederland Handelsland IV’ geeft in vogelvlucht een overzicht van de economische situatie in negen opkomende landen. Het betreft de vier BRIC– landen en de vijf belangrijkste exportmarkten in Oost-Europa (inclusief Turkije). Wat betreft de risico’s is vooral aandacht voor de ontwikkeling van het landen– en wisselkoersrisico. Lees hier de gehele publicatie