Nieuws
405467
Nieuws

Financiële bedrijven krijgen ruimte AFM

AMSTERDAM - De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) willen meer ruimte scheppen voor innovatie in de financiële sector. De toezichthouders openen daarom donderdag een platform op hun websites waar ondernemers terechtkunnen met vragen over innovatie en regulering.

DNB en AFM verwachten dat innovatie de concurrentie en de efficiëntie in de financiële sector kunnen verbeteren. Het huidige toezicht op de sector maakt het voor ondernemers echter vaak lastig om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen.

Met hun zogeheten InnovationHub willen beide partijen ondernemers beter bijstaan. Ondernemers wordt daarbij gevraagd om mee te denken over aanpassingen in het toezicht die kunnen bijdragen aan "verantwoorde innovatie". DNB en AFM benadrukken als toezichthouder de risico's van financiële innovatie te blijven bewaken.