Nieuws/Binnenland
406946
Binnenland

Rechter: te veel MH17-stukken zwart gemaakt

UTRECHT - Minister Ard van der Steur (Veiligheid en Justitie) heeft volgens de rechtbank in Utrecht te veel gegevens in overheidsstukken over de ramp met de MH17 zwart gemaakt zonder dat daarvoor goede redenen zijn aangevoerd.

In een tussenvonnis stelt de rechtbank vrijdag dat het weglakken van informatie uit overheidsstukken over de vliegramp ,,niet berust op een deugdelijke motivering en niet zorgvuldig is voorbereid''. Wel krijgt Van der Steur de gelegenheid de gebreken binnen acht weken te herstellen. De minister liet vrijdag weten binnen twee weken met een reactie te komen, zoals de rechtbank heeft gevraagd.

De rechtbank doet de uitspraak in een zaak die RTL Nieuws, NOS en de Volkskrant tegen het ministerie hebben aangespannen. Op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vragen zij inzage in alle relevante stukken over de vliegramp, zoals die van de Interdepartementale Commissie Crisisbeheersing en de Ministeriële Commissie Crisisbeheersing.

De rechtbank Midden-Nederland wijst na lezing van de door de genoemde media opgevraagde stukken op enkele tientallen passages die onleesbaar zijn gemaakt zonder dat goed gemotiveerd is waarom dat is gebeurd. Zo blijken veel zwarte passages volgens het ministerie persoonlijke beleidsopvattingen van ambtenaren te bevatten, terwijl het volgens het tussenvonnis juist gaat om zelfstandig leesbare feiten.

Over andere documenten stelt de rechtbank vast dat het ministerie terecht heeft geweigerd die openbaar te maken.

Adjunct-hoofdredacteur Pieter Klein zegt op de website van RTL Nieuws verheugd te zijn over het tussenvonnis. ,,Het is goed dat de rechter nu ook duidelijk maakt dat het ministerie veel te enthousiast is geweest met de zwarte stift'', aldus Klein. ,,Ik hoop dat het ministerie deze kans aangrijpt om te laten zien dat er nu echt een andere wind waait wat het geheimhouden van cruciale informatie betreft.''