Nieuws/Binnenland
407074
Binnenland

Luchtvaart slaat alarm over terreur

’Regeringen moeten nu ingrijpen’

Dublin - Wereldorganisatie van vliegmaatschappijen IATA slaat alarm over de toenemende terreurdreiging gericht tegen de burgerluchtvaart.

Gisteren namen de 264 IATA-leden tijdens de jaarvergadering in Dublin unaniem een resolutie aan, die regeringen oproept veel beter samen te werken met het vergaren en uitwisselen van inlichtingen. „Die moeten ook sneller worden gedeeld met de luchtvaart om de risico’s optimaal in te kunnen schatten”, zei IATA-topman Tony Tyler.

Strengere maatregelen

Veilig vliegen kan volgens hem alleen gewaarborgd blijven als overheden en luchthavens strengere maatregelen nemen om het gevaar van aanslagen terug te dringen. „VN-luchtvaartorganisatie ICAO speelt daarin een belangrijke sturende rol, maar haast is nu geboden.”

Terroristen moeten volgens Tyler worden gestopt voordat ze kunnen toeslaan op vliegvelden en in de lucht. „Geheime diensten zijn noodzakelijk om die informatie tijdig bij ons te brengen. Zelf zijn we druk bezig om slimmere veiligheidssystemen te ontwikkelen voor het gerichter controleren van passagiers”, aldus Tyler.

Selfservice tegen lange wachtrijen

Meer selfservice is volgens hem nodig om lange wachtrijen op luchthavens te voorkomen. „Met minder mensenmassa’s zijn er ook minder aantrekkelijke doelwitten.” Hij waarschuwde ook voor cybercrime. „Elektronische veiligheid is een groeiend probleem. Er moeten gemeenschappelijke oplossingen komen om kwaadwillige hackers buiten te sluiten”, vindt Tyler.

Air France KLM staat volledig achter de IATA-oproep. „We moeten deze dreiging samen het hoofd bieden, maar het is primair een politieke zaak van naties wereldwijd. Intussen worden wij wel opgescheept met miljoenen aan extra kosten”, zei topman Alexandre de Juniac, die Tyler opvolgt als hoogste IATA-baas.

Vliegen over conflictgebieden blijft even goed een risico, zo bleek in Dublin. Het lukt regeringen maar niet om actuele informatie over het dreigingsniveau stelselmatig aan de luchtvaart ter beschikking te stellen, is de wrange conclusie.

„De ambtelijke molen is stroperig. Op het spel staat de soevereiniteit van staten in hun eigen luchtruim. Er moeten strakke regels komen om dat bij reëel gevaar te sluiten voor burgervluchten, maar dat kost veel geld”, aldus IATA, die meepraat in een internationale denktank.