Nieuws/Binnenland
408793270
Binnenland

Overschot van bijna 2200 dieren in Oostvaardersplassen

Heckrunderen in de Oostvaardersplassen.

Heckrunderen in de Oostvaardersplassen.

AMERSFOORT - Staatsbosbeheer moet bijna 2200 edelherten, konikpaarden en heckrunderen verwijderen uit de Oostvaardersplassen in Flevoland. De aantallen grote grazers zijn in het afgelopen jaar fors gegroeid, zo laten de tellingen die de gebiedsbeheerder in het najaar vanuit een helikopter en op de grond doet zien.

Heckrunderen in de Oostvaardersplassen.

Heckrunderen in de Oostvaardersplassen.

Er lopen nu ongeveer 2400 edelherten in het natuurgebied, terwijl er maar ruimte is voor zo’n vijfhonderd dieren, zegt Staatsbosbeheer. Het aantal is zo gegroeid omdat het noodzakelijke afschot door verschillende rechtszaken een hele tijd heeft stilgelegen. Staatsbosbeheer verwacht nu twee winters nodig te hebben om de edelherten op de gewenste stand te krijgen. Er wordt alleen geschoten tussen het eind van de bronstperiode in het najaar en het begin van het broedseizoen in het voorjaar.

Vlees van de edelherten komt in de handel terecht. Dat bleek na de vorige afschotperiode enorm populair te zijn. Staatsbosbeheer wil ook paardenvlees aanbieden voor consumptie, maar de rechter moet donderdag eerst bepalen of konikpaarden uit de Oostvaardersplassen vervoerd mogen worden naar een slachterij. Als de rechter dat verbiedt, moeten ongeveer 240 paarden in het natuurgebied worden gedood.

Voor het eerst is het ook nodig om runderen uit de Oostvaardersplassen te halen. Zo’n veertig dieren worden afgeschoten. Deze runderen gaan naar een destructiebedrijf, want de heckrunderen staan niet geregistreerd als vleeskoeien.