Nieuws/Binnenland

Kabinet voelt niets voor ruimer kinderpardon

Den Haag - Het kabinet voelt niets voor een ruimer kinderpardon. Ondanks protest van onder meer de Kinderombudsvrouw en Defence for Children vindt staatssecretaris Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) de huidige regels ‘in balans’.

Rutte II heeft een eenmalig kinderpardon ingesteld, maar ook een permanente regeling. Kinderen die langer dan vijf jaar in Nederland zijn en aan alle voorwaarden voldoen, krijgen dan alsnog met hun hele gezin een vergunning.

Dijkhoff wil de voorwaarden voor die regeling niet verruimen. Hij vreest dat er de verkeerde prikkels van een verruiming uitgaan. Asielzoekers die worden afgewezen kunnen dan zo lang mogelijk in Nederland proberen te blijven en hun kind dan als ticket voor een vergunning gebruiken, constateert de staatssecretaris. “Het is ook niet in het belang van het kind als er een regeling is waarbij iedereen zo lang mogelijk in de illegaliteit blijft zitten.”

In een debat over asiel moest de VVD-bewindsman ook reageren op het nieuws dat nieuwkomers die hun inburgeringsexamen na drie jaar niet halen, niet worden uitgezet. Volgens de staatssecretaris belemmert het internationaal recht soms zo’n uitzetting. Met de andere gevallen wil hij snel aan de slag. Dijkhoff benadrukt dat deze vorm van uitzetting juridisch pas net mogelijk is en het systeem moet dus nog worden opgestart.