Nieuws/Binnenland
409188076
Binnenland

’Veel vreemdelingen vrijgelaten uit detentie’

Amsterdam - Nederland heeft tussen 11 maart en 31 mei 390 mensen vrijgelaten uit vreemdelingendetentie. Omdat deze groep ongedocumenteerden geen recht heeft op opvang, is het merendeel op straat beland. Doorgaans worden slechts enkele tientallen vreemdelingen per maand vrijgelaten.

Dit meldt de Volkskrant op basis van cijfers van het ministerie van Justitie.

De coronacrisis speelt hierbij een belangrijke rol. „Toen de coronamaatregelen werden afgekondigd is naar het dossier van iedere persoon in bewaring gekeken”, zegt de woordvoerder van het ministerie. „Per individueel geval is een afweging gemaakt: hoe lang zit deze persoon al in bewaring, is er een lichter middel mogelijk en is er daadwerkelijk zicht op uitzetting.”

Onder de groep vrijgelatenen bevinden zich zeventig zogeheten Dublin-claimanten, asielzoekers die volgens de regels moeten terugkeren naar het land waar ze hun eerste asielverzoek hebben ingediend. Zij worden voorlopig opgevangen in asielzoekerscentra.

Nog eens zestig vreemdelingen zijn met behulp van niet-gouvernementele organisaties naar het land van herkomst vertrokken. Het overige deel, 260 vreemdelingen, is op straat beland. Ze hebben vanwege hun status geen recht op opvang.