Nieuws/Binnenland
409276
Binnenland

Weinig klachten over scheikunde en Frans

Met nog twee examendagen voor de boeg, lijkt het aantal klachten zich richting de 200.000 te bewegen bij het LAKS. Toch was het vandaag redelijk rustig. De havisten bogen zich over scheikunde dat redelijk te doen was en het vwo-examen Frans is niet al te lastig bevonden.

Ook over maatschappijleer op het vmbo kwamen niet veel klachten binnen. Vakdocenten Pietjan Blommaart en Simone Ploeger beoordelen het havo-examen scheikunde als ‘op niveau’. ,,In tegensteling tot het vwo-examen. Dat was gewoon niet goed. Ik kan er nog boos over worden,” stelt Blommaart.

Maar gelukkig verliep het voor de havisten vanmiddag soepeler. Lisette: ,,Ik vond het niet mega-moeilijk.” Daisy: ,,Er waren veel inzichtvragen.”

Vraag 13 wordt door de leerlingen het moeilijkst bevonden: ,,Die gaat over energiedichtheid. Dat wordt wel uitgelegd, maar hebben ze nooit gehad. Zo’n woord is dan lastig,” zegt docent Ploeger.

Voor Lotte ging het allemaal niet helemaal vlekkeloos: ,,Vraag 1 ging goed en vervolgens liep ik vast. Pas bij vraag 15 kon ik weer verder.” Martijn vond het examen ook best moeilijk. ,,De vraagstelling was anders dan verwacht.” Dat beaamt Blommaart: ,,De stof is allemaal wel bekend, maar ze moesten een paar stappen maken voordat ze op het bekende uitkwamen. Dat kan verwarrend zijn.”

De kandidaten bogen zich vanmiddag onder andere over ‘amber in de buik van een potvis’. ,,Dat waren vragen over organische chemie. En natuurlijk kwam de bekende vraag terug of een stof nu hydrofoob of hydrofiel is,” licht Blommaart toe.

Dė instinker van het examen blijkt vraag zes te zijn die behoort bij de tekst over de ‘groene airbag’. Docent Ploeger: ,,Daarbij moest je Argon wegstrepen.” Ongeloof onder de kandidaten, die allemaal het verkeerde antwoord blijken te hebben gegeven. Ook vraag 10, waarbij een blokschema moest worden getekend, is als zeer lastig ervaren.

Waar Ploeger een beetje van baalt is dat er weinig vragen over zuren en basen waren. ,,Zo jammer, we hebben daar veel op geoefend! En ze hoefden geen energieschema’s te tekenen; ook opvallend.”

Jessica en Lisette gaan wel verder met scheikunde. ,,We gaan de hbo-opleiding Biomedisch Labonderzoek volgen.” Ook Julia heeft scheikunde nodig voor haar studie Levensmiddelentechnologie en Daisy voor Biotechnologie. Blommaart: ,,Veel jongens en meisjes kiezen exacte studies. Ze vinden het leuk en er is in deze regio veel werk in.”

De docenten menen dat het examen goed op niveau is. ,,Het is representatief voor wat we hebben geoefend. En er is teveel context; 15 pagina’s tekst. Dat mag echt wel wat minder.”

Kijk ook naar onze examenvlogger Shula van het Haagse Maerlant Lyceum (link) op het YouTube-kanaal van de Telegraaf over het vwo-examen Frans.