Nieuws/Binnenland
409399
Binnenland

Volkert moet met reclassering praten

DEN HAAG - Volkert van der Graaf moet bij zijn verplichte gesprekken met de reclassering informatie aan die dienst blijven verstrekken en antwoord geven op vragen die aan hem worden gesteld. Dat heeft de rechter in Den Haag bepaald in een kort geding dat de moordenaar van Pim Fortuyn had aangespannen. Van der Graaf gaat in beroep tegen de uitspraak.

Het verstrekken van informatie is onderdeel van de bijzondere voorwaarden die bij zijn vervroegde invrijheidstelling horen. Van der Graaf meende echter dat hij zich alleen hoefde te melden en weigerde tijdens die bezoeken in te gaan op vragen. Het Openbaar Ministerie (OM) wijzigde de regeling daarop door de voorwaarde toe te voegen dat hij bij de zogenoemde meldplichtgesprekken ook informatie moest verstrekken. Hij spande vervolgens een kort geding aan om deze voorwaarde aan te vechten.

De rechter kan zich echter niet vinden in de uitleg van Van der Graaf over de meldplicht. ,,Deze heeft in dit geval een ander doel dan alleen het beperken van vrijheid, namelijk het bieden van begeleiding en hulp en steun en er vloeien ook meer verplichtingen uit voort dan alleen op komen dagen'', zo luidt het vonnis. ,,De Staat heeft Van der Graaf dit de afgelopen tijd ook duidelijk gemaakt. De wijziging die het OM onlangs heeft aangebracht, betreft dan ook geen uitbreiding van de meldplicht, maar een nadere explicitering van wat de meldplichtcontacten moeten inhouden om bij te kunnen dragen aan het doel.''

Van der Graaf houdt echter voet bij stuk en vecht de uitspraak aan. ,,Die informatieplicht is mijn cliënt bij zijn vrijlating niet opgelegd'', zegt zijn advocaat Willem Jebbink. ,,Het vonnis is onbegrijpelijk omdat mijn cliënt zich steeds keurig aan alle wél opgelegde voorwaarden heeft gehouden. Desondanks worden hem steeds weer wat nieuwe verplichtingen opgelegd. Daardoor weet mijn cliënt niet waaraan hij toe is. Dat levert een schending op van het fundamentele rechtszekerheidsbeginsel.''