Nieuws/Binnenland
409586
Binnenland

Klachtenregen over examens

Achter (vlnr): Tim, Gijs en Daan. Voor (vlnr): Docent Filip Noens, Quincy, Eline en Mare

Achter (vlnr): Tim, Gijs en Daan. Voor (vlnr): Docent Filip Noens, Quincy, Eline en Mare

Historisch veel klachten zijn er tot op heden binnengekomen bij het Landelijk Aktie Komitee Scholieren. Na de 160.000 van vorig jaar staat de teller op ruim 191.000 en zijn er nog drie examendagen te gaan. Maar voor Grieks, dat vanmiddag is afgelegd, zijn er ‘slechts’ 130 stuks binnengekomen, terwijl ruim 2800 leerlingen dit vwo-examen maakten. Vooral de te vertalen tekst over koning Croesus van Lydië was wat lastig. ,,Vertalen is niet onze sterkste kant,” zeggen Tim en Daan.”

Achter (vlnr): Tim, Gijs en Daan. Voor (vlnr): Docent Filip Noens, Quincy, Eline en Mare

Achter (vlnr): Tim, Gijs en Daan. Voor (vlnr): Docent Filip Noens, Quincy, Eline en Mare

Voor de vmbo’ers stond biologie op het examen, wat door de meesten als redelijk gemakkelijk is ervaren. De havisten waren nogal opgelucht na het examen economie, na een lastige eerste vraag. De vwo’ers die biologie moesten afleggen, kwamen voor een pittig examen te staan.

Na afloop van het examen Grieks bespreken de kandidaten van het Amstelveen College het examen. Teksten uit De Historiën’ van de Griekse geschiedschrijver Herodotus staan er centraal in. Docent Filip Noens heeft maanden met de leerlingen geoefend. ,,Hij beschrijft de heerschappij van de eerste vier Perzische koningen, die hun Rijk groter wilden maken. De moraal in de twee teksten waar de vragen bij hoorden was dat hoogmoed voor de val komt. Bij de vertaaltekst adviseert de raadgever van koning Croesus hem geen oorlog te voeren tegen de Perzen. Ook hierbij wordt het thema voortgezet: Zorg dat je niet te ambitieus bent.”

Mare, die taalwetenschappen gaat studeren, denkt dat ze de vaardigheden -die ze nu heeft geleerd om een tekst te analyseren- kan gebruiken bij haar studie. Filip: ,,Wat ze leren is dat er in die duizenden jaren niet zoveel veranderd is als het gaat om macht." Tim is niet zo blij met het examen: ,,Soms had ik geen idee wat er stond.” Daan sluit zich erbij aan: ,,De tekstvragen gingen wel, maar ik ben ook niet goed in vertalen.” Mare, bij wie het examen iets beter verliep: ,,Er stonden in die vertaaltekst drie werkwoorden in die ik echt niet kende en die ook niet in het woordenboek terug te vinden waren. Maar voor de rest was het goed te doen.” Gijs is niet positief gestemd. ,,Ik heb het niet af gekregen. Gewoon te kort tijd. Quincy vindt het net afgelegde examen moeilijker dan verwacht: ,,Een aantal vragen was echt lastig om te beantwoorden. Eline: ,,Het was zwaarder dan de schoolexamens.”

Dat vindt docent Noens niet: ,,Dit examen is eigenlijk gemakkelijker dan de schoolexamens. Dat lijkt elk jaar wel zo. Er was een lastige vraag waarbij de examenmakers een beetje gezocht een brug probeerden te slaan tussen het heden en de Perzische tijd. Beetje er met de haren bij gesleept.” Hoewel zijn leerlingen er niet supergoed voor staan -gemiddeld een zes- , is Noens positief: ,,Ik heb hoop voor allemaal. Ik verwacht een voldoende voor iedereen. Dit jaar had ik een kleine groep met acht kandidaten, maar de belangstelling lijkt de komende jaren weer toe te nemen voor zowel Grieks als Latijn."

Kijk ook op het YouTube-kanaal van de Telegraaf naar de vlog van Jaimy Regterink over het biologie-examen op vmbo-tl. Hij zit op scholengemeenschap De Rietlanden in Lelystad.