Nieuws
409694
Nieuws

’Verzekeraars onduidelijk over schadevrije jaren’

Amsterdam - De afspraken die autoverzekeraars met elkaar hebben gemaakt over het gelijktrekken van de regels voor schadevrije jaren, zijn in meer dan de helft van alle polisvoorwaarden niet terug te vinden. Dat concludeert onderzoeksinstituut MoneyView.

Daardoor kunnen automobilisten niet bepalen of twee verzekeraars dezelfde regels hanteren bij het toekennen van schadevrije jaren – wat onhandig is bij het overstappen van de ene verzekeraar naar de andere. Het systeem van schadevrije jaren is juist ingesteld zodat verzekeraars het risicoprofiel van een overstapper goed kunnen inschatten, en om ’brave’ verzekerden een premiekorting te geven, maar was tot nu toe weinig transparant.

Jaarlijks

Het Verbond van Verzekeraars bedong daarom bij zijn leden dat elke verzekerde jaarlijks te horen krijgt hoeveel ’zuivere’ schadevrije jaren heeft, en dat de berekening van dat getal bij elke verzekeraar hetzelfde is. Maar „bij slechts 45% van de verzekeraars is de nieuwe regeling terug te vinden in de voorwaarden”, stelt MoneyView-onderzoeker Jorn Alders. Bij de rest is „niet terug te vinden of er aanpassingen zijn doorgevoerd, en zo ja welke. Het doel van transparantie is niet gehaald.”

Verbond-woordvoerder Rudi Buis geeft toe dat „als de nieuwe regeling voor schadevrije jaren niet in alle polissen is opgenomen, dit zo snel mogelijk gerepareerd moet worden”. Tegelijkertijd benadrukt hij dat „de schadevrije jaren er ten eerste voor de verzekeraars zijn, de premiekorting is een bijkomstigheid. Ik verwacht ook niet dat alle Nederlanders de finesses van het systeem willen kennen.”

De verzekeraarskoepel moet het complete onderzoeksrapport nog lezen, en beraadt zich over een definitieve reactie. Tot die tijd noemt Buis de conclusie van MoneyView „wel erg negatief. Het systeem is pas vijf maanden van kracht.”