Nieuws/Binnenland
409823
Binnenland

Compensatie waardeverlies huizen in Groningen

Kabinet vult potje voor schokschade

Den Haag - Het kabinet trekt de knip voor Groningers met aardbevingsschade. In totaal komt er naar verluidt een bedrag van 165 miljoen euro beschikbaar voor de noordelijke provincie.

Daarmee wordt onder meer het lege potje voor de zogeheten waardevermeerderingsregeling gevuld. Groningers met schade aan hun huis deden eerder massaal een beroep op dit fonds waardoor de bodem van de kas in ijltempo zichtbaar werd.

Het gaat om een premie van maximaal 4000 euro om het huis aantrekkelijker te maken. Daarnaast is er extra geld voor wat kleinere regelingen, onder meer voor het energiezuinig maken van woningen.

Vrijdag besluit de ministerraad over de Voorjaarsnota, het moment waarop de begroting van het lopende jaar wordt bijgesteld. Het voortzetten van de waardevermeerderingsregeling was een breed gedragen wens in de Tweede Kamer.

Op de achtergrond speelt in Den Haag nog een andere discussie over Groningen. Dat betreft namelijk de vraag wie er opdraait voor het herstel van van meer dan honderd scholen. Daarvoor is de komende jaren een bedrag nodig van 110 miljoen euro. De NAM, provincie en gemeenten zijn inmiddels over de brug, maar de vraag is wie de rekening in Den Haag gaat betalen. Minister Kamp (Economische Zaken) voert daarover overleg met zijn collega minister Bussemaker (Onderwijs). De claim die Kamp bij zijn collega op het bordje legde, leidde volgens Haagse bronnen tot opgetrokken wenkbrauwen.

Het streven is om deze week tot een akkoord te komen. Maar of het lukt om de post opgenomen te krijgen in de Voorjaarsnota is nog lang niet zeker. Voor de zomer debatteert de Kamer nog wel over de Groningse bevingsschade. Dan moet de zaak afgehandeld zijn.