Nieuws/Binnenland
409922
Binnenland

Enorme toename meldingen moslimdiscriminatie

DEN HAAG - Het aantal meldingen van discriminatie van moslims in de regio’s Haaglanden en Hollands Midden is vorig jaar enorm toegenomen. Dat komt onder meer door de aanslagen in Parijs in 2015, blijkt uit de jaarrapportage van het Bureau Discriminatiezaken (BDZ) in dit gebied.

Het BDZ telt de meldingen die zowel bij het bureau zelf als bij de politie binnenkwamen. Bij het bureau was de stijging 85 procent ten opzichte van het jaar daarvoor en bij de politie was zelfs sprake van een stijging van 117 procent: van 35 meldingen naar 76. Bij het BDZ steeg het aantal meldingen van 26 naar 46. Daarnaast signaleerde BDZ uit eigen waarneming nog een aantal grieven en telde het meldingen die onder meer binnenkwamen bij andere antidiscriminatiebureaus en op Facebook. Alle klachten bij elkaar opgeteld, inclusief die bij de politie, steeg het aantal van 74 naar 151.

Hoewel het totaalaantal meldingen van discriminatie vorig jaar afnam, nam het aantal klachten en aangiftes dat specifiek betrekking had op moslimdiscriminatie enorm toe. „De gemelde incidenten hadden vooral betrekking op het vijandig bejegenen van moslims vanwege hun geloof en kleding en op uitsluiting op de arbeidsmarkt of werkplek”, zo stelt het BDZ.

Vooral moslima’s werden daarvan het slachtoffer. „De cijfers tonen dat vrouwen die een hoofddoek dragen vaker (bijna 62 procent) worden geconfronteerd met discriminatoire voorvallen en incidenten, zoals beledigingen in de openbare ruimte en uitsluiting op de arbeidsmarkt. Er zijn situaties bekend waarbij het niet blijft bij belediging. Zo werd een vrouw met hoofddoek op straat nageroepen en van haar fiets getrokken.”

De instelling wijst erop dat het aantal meldingen, ondanks de stijging, mogelijk nog maar het topje van de ijsberg is. „Signalen van sleutelfiguren uit de moslimgemeenschap duiden op een onderregistratie. Vooral omdat sommige slachtoffers de neiging hebben om de negatieve bejegening steeds meer als een maatschappelijk ongemak te zien of omdat men denkt dat het melden weinig of geen zin heeft.”