Nieuws/Binnenland

OM slaat alarm: zaken blijven liggen vanwege capaciteitsgebrek

Justitie door groot tekort niet klaar voor aanslag

DEN HAAG - Het Openbaar Ministerie luidt de noodklok. De organisatie heeft dringend miljoenen nodig om onder meer terrorisme, cybercrime en de georganiseerde misdaad beter te bestrijden. Nu blijven er zaken op de plank liggen vanwege gebrek aan capaciteit. Justitie is niet klaar voor een aanslag. Dat blijkt uit een interne notitie die in handen is van deze krant.

Het OM stelt in de nota dat er op termijn 26 miljoen euro extra per jaar bij moet. De helft van dat bedrag is volgend jaar al nodig. „Het OM functioneert in alle opzichten aan de randen van zijn prestatievermogen”, schrijft justitie.

SP-Kamerlid Van Nispen stelt vragen aan minister Van der Steur (Veiligheid en Justitie) over het document. Hij wil dat het OM krijgt wat het vraagt. „Met, voor deze begroting, relatief weinig geld is de veiligheid enorm gediend.”

Uit de notitie komt een alarmerend beeld naar voren. Het OM doet momenteel op veel terreinen hoogstens het minimale. Dit document komt naar buiten in een tijd dat er nog druk in Den Haag over de financiën wordt gediscussieerd en er ook al een vernietigend rapport over de recherche verscheen.

Er is onder meer snel geld nodig voor onderzoek naar corruptie. „Corrumperende initiatieven vanuit de onderwereld lijken toe te nemen”, staat in de nota. En de capaciteit bij de Rijksrecherche en het OM is beperkt.

De georganiseerde misdaad wordt nu niet altijd grondig aangepakt. Er wordt de voorkeur gegeven aan de korte klap, de kleine zaken waar snel resultaat te boeken is.

Het OM wil vooral moderniseren. Momenteel worden er meer mensen slachtoffer van computervredebreuk dan van fietsendiefstal, zegt het ter illustratie. Maar cybercrime is inmiddels ook onderdeel van allerlei ’klassieke’ soorten misdaad. Motorbendes gebruiken bijvoorbeeld ook digitale versleuteling om hun communicatie geheim te houden. En de capaciteit om die toegenomen cybercrime aan te pakken is niet op orde. „Door gebrek aan deskundige capaciteit worden allerlei vormen van cybercrime niet altijd aangepakt.”

Bij de modernisering hoort ook de aanpak van de toenemende radicalisering. Die moslimextremisten treffen elkaar vooral online. Het OM heeft al geïnvesteerd in het onderwerp terrorisme, onder meer om uitreizende radicalen te vervolgen, maar is niet klaar voor een echte aanslag. „Geprepareerd zijn op crises vergt echter een bredere basis binnen het OM, waarvoor vooralsnog geen capaciteit beschikbaar is.” De expertise op dit gebied is ook nog niet op orde: „Er is grote behoefte binnen het OM aan het verbeteren van kennis en kunde op het terrein van radicalisering.”

Mensenhandel

Bovendien blijkt uit de nota dat er nog veel te weinig zaken van kindermishandeling bij het OM belanden, is er geld nodig voor de toename van verwarde verdachten en staat de capaciteit om mensenhandel te bestrijden onder druk. Het aantal zaken in die categorie is afgelopen jaar weer afgenomen. Met maar liefst 20 procent, laten voorlopige cijfers zien.

SP’er Van Nispen is vooral boos dat eerder beloofd geld voor het OM direct is verdampt. Van der Steur zegde vorig jaar 15 miljoen euro toe om de Kamer tegemoet te komen.

Nu blijkt uit andere interne cijfers dat er rond die tijd tegenvallers waren, die niet gemeld werden. Daardoor kwam er onder de streep slechts 1 miljoen voor justitie bij. „Ik ben laaiend. Dit is de boel bedonderen”, zegt Van Nispen.