Nieuws
410381
Nieuws

Meteen op banenjacht bij ontslag partner

Een meerderheid gaat op zoek naar werk als de partner wordt ontslagen, waar sommigen dat liever niet doen als het niet noodzakelijk is.

Dat is de uitkomst van de poll op DFT Geld waarop 2670 lezers stemden. Een meerderheid van 70% beaamde de stelling: Als mijn partner wordt ontslagen, ga ik meteen op zoek naar (meer) werk. Van die 70% doet 41% dat om rond te komen, terwijl 29% zegt zeker op banenjacht te gaan als die niet al maximaal zou werken.

De minderheid (30%) gaat niet meteen aan de bak. Bij 8% van de stemmers laat het drukke huishouden dat niet toe, terwijl 22% liever niet aan het werk gaat als dat niet hoeft. Die mensen vinden de huidige taakverdeling prettig. 

Vorige week bleek uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) dat vrouwen het aantal werkuren nauwelijks hebben uitgebreid als hun man op straat kwam te staan tijdens de crisisjaren. Tussen 2012 tot 2015 hebben vrouwen hun baan met gemiddeld één uur per week uitgebreid. Slechts 16 procent van de vrouwen wiens man zijn baan verloor, meldde zich op de arbeidsmarkt, tegen 12 procent van de vrouwen van wie de man zijn baan behield.

Vul ook de nieuwe poll in, rechts van dit artikel