Nieuws
410395
Nieuws

'Aantal klachten over pensioen stabiel'

DEN HAAG - Het aantal klachten over pensioenen is de laatste jaren min of meer stabiel. Wel is er een aantal hardnekkige klachten over gebrekkige communicatie van pensioenuitvoerders. Dat concludeert Ombudsman Pensioenen Piet Keizer donderdag in zijn jaarverslag.

De ombudsman kreeg afgelopen jaar 532 klachten binnen. Het aantal klachten zit al enkele jaren tussen de 500 en 600. Volgens Keizer doen de pensioenuitvoerders het afgezet tegen de miljoenen transacties die ze jaarlijks uitvoeren relatief goed. Ook wordt er doorgaans goed gereageerd op klachten.

Verbeterpunten

Waar het wel nog geregeld fout gaat, is in het contact met de klagers. Zo 'verstoppen' pensioenuitvoerders telefoonnummers op hun site of reageren ze pas na maanden op brieven. De pensioenfondsen die hiermee in de fout gaan, zijn vaak dezelfde die hier een jaar eerder ook al slecht op scoorden. De ombudsman noemt geen namen.

Ook andere verbeterpunten die de ombudsman eerder constateerde zijn afgelopen jaar bij de bedrijfstak in een la verdwenen. Zo adviseerde hij al in eerdere verslagen mensen die arbeidsongeschikt waren geworden tegemoet te komen en hun pensioen te repareren.

Hardleers

Volgens Keizer is de hardleersheid slecht voor het toch al tanende vertrouwen in de pensioenuitvoerders. "Daar waar het vertrouwen in het pensioenstelsel onder druk staat, denk aan de discussies over de dekkingsgraad en (mogelijke) verlaging van de pensioenuitkeringen, moet de bedrijfstak er juist veel aan gelegen zijn om het vertrouwen te herstellen." Hij roept opnieuw op snel verbetering te tonen.