Nieuws/Buitenland
410426
Buitenland

Noodrem bij misbruik visumvrij reizen

BRUSSEL - Bij misbruik van visumvrij reizen moeten Europese landen weer snel een visumplicht kunnen invoeren. De 28 landen van de Europese Unie zijn het er vrijdag over eens geworden dat sneller aan deze 'noodrem' kan worden getrokken.

Door de enorme toestroom van migranten de afgelopen tijd heeft een aantal landen gepleit de zogeheten noodremprocedure te verruimen en het makkelijker te maken om de visumvrijstelling terug te draaien. Dit plan kwam in een stroomversnelling na de politieke belofte dat de 79 miljoen Turken binnenkort zonder visum naar Europa mogen komen. Al is hierover nog geen definitief besluit genomen, omdat Turkije nog niet voldoet aan alle voorwaarden voor visumvrij reizen.

Als blijkt dat door het visumvrij reizen bijvoorbeeld Turken massaal naar Europa reizen waardoor een ,,onevenredige migratiedruk'' ontstaat, moet de visumplicht weer kunnen worden ingevoerd. Bovendien moet de visumvrijstelling ook kunnen worden ingetrokken als landen onvoldoende meewerken aan het terugnemen van hun onderdanen of van migranten die door dat land hebben gereisd, maar geen recht hebben op asiel in Europa.

Het zal aan de Europese Commissie zijn om te toetsen of de visumplicht ingetrokken moet worden, bijvoorbeeld na een klacht van een EU-land.

,,Visaliberalisatie biedt voordelen voor de EU en derde landen. Tegelijkertijd hebben we een noodrem nodig voor alle landen om er zeker van te zijn dat er geen misbruik van wordt gemaakt'', zei staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Asiel en migratie), in zijn rol als voorzitter van de EU.

Nu de EU-landen hun standpunt hebben bepaald, gaat dit dossier naar het Europees Parlement.