Nieuws
410452
Nieuws

Overleg over pensioenen nog niet klaar

DEN HAAG - Vakbonden, werkgevers en deskundigen bij de Sociaal-Economische Raad (SER) zijn er nog steeds niet uit over hoe de overgang naar een nieuw pensioenstelsel precies bekostigd moet worden.

Volgens SER-voorzitter Mariëtte Hamer is het vorig jaar geopperde plan om werknemers een persoonlijk pensioenpotje te laten opbouwen nog steeds "interessant". Maar de dialoog over hoe het Nederlandse pensioenstelsel het beste hervormd kan worden, moet volgens haar worden voortgezet.

Binnen de SER trok het idee dat werknemers bepaalde persoonlijke keuzemogelijkheden krijgen, maar de risico's toch collectief gedeeld worden, vorig jaar al de aandacht. Nu is ook uitgezocht wat erbij komt kijken als die variant in praktijk uitgewerkt zou worden.

Een van de obstakels is dat als er wordt afgestapt van het huidige systeem waarbij jongeren bijdragen aan de pensioenopbouw van ouderen, die ouderen moeten worden gecompenseerd. Dat kan zo'n 100 miljard euro kosten, heeft het Centraal Planbureau (CPB) eerder uitgerekend.

"Je kan niet op een knop drukken en het pensioenstelsel is veranderd. Daar is dit onderwerp te belangrijk voor", aldus Hamer, die benadrukt dat de keuze uiteindelijk aan de politiek is. De vrijdag door de SER gepresenteerde pensioenverkenning vormt een aanvulling op een advies dat vorig jaar al is uitgebracht.

Alle gezichten staan nog niet dezelfde kant op. Vakbond FNV heeft eerder bijvoorbeeld al aangegeven ook veel te zien in een variant die iets meer lijkt op het huidige systeem.

Een nieuw pensioenstelsel is volgens Hamer ook "niet iets wat je van bovenaf kan opleggen aan de burgers". De SER en verwante organisaties moeten volgens haar nu opnieuw met hun achterban in gesprek. Hier kunnen ook sociale media bij helpen, aldus de SER-voorzitter.

Wanneer er dan eindelijk wel echte keuzes gemaakt kunnen gaan worden over de toekomst van de oudedagvoorziening in Nederland, durft Hamer nog niet te zeggen. "Ik begrijp dat we hier niet eindeloos over kunnen praten. Maar een datum kan ik nog niet noemen."