Nieuws
410570
Nieuws

Klaas Knot: maak haast met overgang nieuw pensioenstelsel

Amsterdam - De president van de De Nederlandsche Bank, Klaas Knot, maant pensioenfondsen haast te maken met een nieuw pensioenstelsel. „We kunnen niet het risico nemen dat de tekorten verder oplopen. Dat bemoeilijkt de overgang.”

De invoering van een nieuw pensioenstelsel is „absoluut noodzakelijk” zei Knot donderdag op een congres georganiseerd door pensioenplatform PBM.

De lage dekkingsgraden leggen „fundamentele zwakheden” in ons pensioenstelsel bloot. Zo vindt er „ondoorzichtige en moeilijk uitlegbare herverdeling plaats”. Ook staan er volgens Knot tegenover de „forse pensioenbesparingen te veel toegekende rechten om de gesuggereerde zekerheid waar te kunnen maken.”

Belemmering

De onderdekking van veel pensioenfondsen vormt nu al een belemmering voor de overgang naar een nieuw pensioenstelsel waarover de Sociaal Economische Raad vrijdag een rapport uitbrengt. Want voor dat nieuwe stelsel is een buffer nodig en die ontbreekt.

Om met een schone lei te kunnen beginnen aan een nieuw systeem, moeten de pensioenfondsen eigenlijk minimaal een dekkingsgraad van 100% hebben. Wat betekent dat ze precies evenveel geld in kas hebben om aan alle verplichtingen nu en in de toekomst te kunnen voldoen.

Lagere dekkingsgraad

Maar veel fondsen zijn inmiddels gezakt naar een dekkingsgraad die in de buurt komt van de 90%.

Gelijktijdig met het langverwachte rapport van vakbonden, werkgevers en onafhankelijke deskundigen in de SER brengt DNB vrijdag naar alle waarschijnlijkheid ook een rapport naar buiten.

Daarin laat de toezichthouder in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken zijn licht schijnen over de financiële positie en herstelkracht van de fondsen in onderdekking.

'In actie'

„U moet in actie komen”, maande Knot een zaal vol pensioenfondsbestuurders. Knot wees de pensioenprofessionals er op dat zij zich ook al kunnen voorbereiden op de onvermijdelijke aanstaande veranderingen, ook al zijn veel pijnpunten nog niet opgelost.

Zo is nog onduidelijk hoe duur de transitie naar een nieuw stelsel wordt en wie de rekening gaat betalen.

Knot maakte duidelijk dat hij een rol wil spelen bij het oplossen van de transitieproblemen. „U kunt nu al met ons over de transitie praten. Die moet eerlijk verdeeld worden, daar moet u goed over nadenken”, aldus de DNB-president. Lees hier meer nieuws over uw pensioen