Nieuws
410581
Nieuws

Gemeenten in de knoop met floppy’s & cd-roms

DEN HAAG - Gemeenten hebben problemen met het archiveren van informatie die op verouderde wijze is opgeslagen. Het gaat onder meer om materiaal op floppy's, cd-roms en taperecorders. Deze informatie blijkt inmiddels moeilijk vindbaar, niet doorzoekbaar en is soms in zijn geheel niet toegankelijk. Dat blijkt uit een steekproef van het vakblad Binnenlands Bestuur onder 26 gemeenten.

Aan het onderzoek deden gemeenten als Rotterdam, Utrecht, Breda en Eindhoven mee. Dertien eindverantwoordelijken voor het gemeentelijk archief geven aan dat ze soms of vaak moeilijkheden ondervinden bij het zoeken naar informatie. Daarnaast zeggen vijftien gemeenten informatie te missen. Twee van de ondervraagde gemeenten kampen bovendien met bitrot in hun archiefmateriaal. Door dit verschijnsel dooft de elektrische lading van een bit langzaam waardoor programma's niet meer werken. Vooral data op tapes blijken hier gevoelig voor.

Ongeveer de helft van de geïnterviewden vindt dat gemeentemedewerkers zich niet voldoende bewust zijn van het belang van goede archivering. Zij beoordelen hun kennis hierover als matig of onvoldoende. Het Nationaal Archief zegt tegenover Binnenlands Bestuur bekend te zijn met ,,de uitdagingen van digitale duurzaamheid''. De organisatie wil daarom kennisontwikkeling over dit onderwerp stimuleren.

Informatie die gemeenten willen bewaren, moet volgens de Archiefwet na maximaal twintig jaar verhuisd zijn naar bepaalde digitale bewaarplaatsen. In het verleden is ervoor gekozen materiaal op te slaan op inmiddels verouderde software en hardware. Nu blijkt die informatie grotendeels onleesbaar te zijn.