Nieuws/Binnenland
410983
Binnenland

Asielzoekers van 2015 opnieuw doorgelicht

DEN HAAG - De politie heeft begin dit jaar de asielzoekers van 2015 nog eens gecontroleerd op mogelijke gevaren voor de nationale veiligheid. Daaruit zijn geen bijzonderheden voortgekomen, staat in een brief van de bewindslieden van Veiligheid en Justitie, Ard van der Steur en Klaas Dijkhoff.

Het tweetal erkent dat het identificatieproces van asielzoekers eerder niet zorgvuldig verliep, zoals werd geconstateerd door de Inspectie Veiligheid en Justitie. Inmiddels zijn verbeteringen doorgevoerd. De Inspectie constateert wel dat deze aanpassingen zeer recent zijn. Daardoor is het nog niet duidelijk of het proces nu optimaal is.

Dinsdag werd bekend dat duizenden asielzoekers Nederland binnenkwamen zonder goed te zijn doorgelicht.

Het ministerie van Veiligheid en Justitie meldt dat afgelopen week ongeveer 300 mensen asiel vroegen in ons land.