Nieuws/Binnenland
411095
Binnenland

Algemene Rekenkamer ontevreden over krijgsmacht

Den Haag - De Algemene Rekenkamer kraakt harde noten over de staat van de Nederlandse krijgsmacht, het departement van Veiligheid en Justitie en de fiscus.

Wel is de toezichthouder op de overheidsfinanciën over de hele linie positiever over het afgelopen jaar dan daarvoor. Dat stelde Arno Visser van de Algemene Rekenkamer woensdag bij de publicatie van haar verantwoordingsonderzoek.

Volgens Visser is de operationele gereedheid van de krijgsmacht verder afgenomen in 2015. “Te veel voertuigen stonden stil, te veel vliegtuigen bleven aan de grond”, aldus Visser die sprak van een “ernstige onvolkomenheid". Defensie kan voor het eerst niet meer volledig voldoen aan de doelstelling om het Nederlandse en het NAVO-grondgebied te verdedigen. ,,Dat is gezien de nationale en internationale context ernstig.” Bovendien ontbreekt het volgens hem aan een goede lange termijnplanning.

Ook het departement van Veiligheid en Justitie bleek nog “onvoldoende in control” waardoor “de juiste informatie, niet op het juiste moment niet op de juiste plek beland" met volgens de Rekenkamer mogelijk “verregaande maatschappelijke gevolgen”.

Prioriteiten

Visser dacht niet zozeer dat meer geld bij deze problemen tot oplossingen zou leiden, alswel het beter kiezen van prioriteiten.

Verder bleken de ICT-problemen bij de belastingdienst waar de Algemene Rekenkamer al jaren op aanslaat, nog steeds niet opgelost.

In totaal gaat het om 240 miljard euro aan in- en uitgaven van het Rijk over 2015. Dat steeds meer daarvan wordt uitbesteed aan instanties en gemeenten, ontneemt volgens de Rekenkamer soms wel het zicht op de manier waarop het wordt uitgegeven waardoor problemen kunnen opstaan zoals bij de persoonsgebonden budgetten.

Europese Unie

Ook naar Europa is gekeken. Daar valt vooral op dat Nederland nog 250 miljoen euro aan Europese subsidie zou kunnen ontvangen, als er haast wordt gemaakt met enkele declaraties. In totaal droeg Nederland in 2015 8,9 miljard euro af aan de Europese Unie.

Minister Dijsselbloem (Financiën) stipte in een toelichting nog aan dat het voor het eerst in tien jaar is gelukt om de staatsschuld omlaag te brengen ondanks extra geld dat moest worden gereserveerd voor de vluchtelingenstroom, het terugdraaien van de gaswinning in Groningen en het extra geld dat nodig was voor Veiligheid en Justitie.