Nieuws/Binnenland
411240
Binnenland

Eigen bijdrage belandt in gemeentekas

Den Haag - Gemeenten blijken massaal de kas te hebben gespekt met de eigen bijdragen die hun inwoners vorig jaar moesten betalen als ze gebruik wilden maken van lokale zorgvoorzieningen.

Volgens voorlopige cijfers die het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) woensdag in een rapport publiceert, waren patiënten in 2015 in totaal 345 miljoen euro kwijt aan eigen bijdragen voor bijvoorbeeld huishoudelijke hulp en dagbesteding. Tegelijkertijd hielden gemeenten 362 miljoen euro over op het zorgbudget dat ze van de Rijksoverheid hadden gekregen.

De eigen bijdragen voor zorgvoorzieningen zijn politiek omstreden, omdat het risico bestaat dat patiënten om die reden zorg gaan mijden of in financiële problemen komen. Uit een andere verkenning die dinsdag al verscheen, blijkt bovendien dat er signalen zijn dat gemeenten hogere eigen bijdragen zijn gaan vragen sinds verschillende zorgtaken aan hen zijn toegewezen.

Het lijkt er echter op dat de zorgoverschotten terecht zijn gekomen bij de verschillende gemeentelijke werk- en inkomensregelingen. Volgens het SCP-rapport werd daar namelijk ruim een half miljard meer aan uitgegeven dan was begroot.

Verder valt op dat in sommige gemeenten veel meer gebruik wordt gemaakt van sociale voorzieningen dan in andere, zelfs als rekening wordt gehouden met regionale bevolkingsverschillen als werkloosheid en leeftijd. Zo wordt in het hoge noorden, waar traditioneel overwegend rode colleges aan de macht zijn, beduidend meer uitgegeven aan zorg- en inkomensregelingen uitgegeven dan op de Veluwe, waar vooral confessionale partijen het voor het zeggen hebben. Volgens het SCP is hier nog geen goede verklaring voor gevonden. Het kabinet houdt het de komende jaren in het vizier.

Staatssecretaris Van Rijn (Zorg) maande gemeenten eerder deze maand al dat „wethouders en raadsleden in gemeenten die veel minder uitgeven dan vooraf ingeschat, nog eens goed bij zichzelf te rade moeten gaan en de vraag beantwoorden: zijn we zuinig of zijn we eigenlijk een beetje té zuinig?”