Nieuws/Binnenland
411318
Binnenland

Den Haag kraakt Vlaamse kilometerheffing

’Belachelijk tolplan’

Het wegennet in België, zoals hier op de Heirstraat bij Maasmechelen, verkeert in een abominabele staat.

Het wegennet in België, zoals hier op de Heirstraat bij Maasmechelen, verkeert in een abominabele staat.

Den Haag - Het kabinet is tegen het Vlaamse voornemen om tol te heffen op personenauto’s. Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur) belooft het plan scherp in de gaten te houden.

Het wegennet in België, zoals hier op de Heirstraat bij Maasmechelen, verkeert in een abominabele staat.

Het wegennet in België, zoals hier op de Heirstraat bij Maasmechelen, verkeert in een abominabele staat.

De Vlaamse minister Weyts (Mobiliteit) is het een doorn in het oog dat er veel buitenlandse chauffeurs door België „razen” maar niks bijdragen aan de infrastructuur. Daarom wil hij een kilometerheffing voor personenauto’s gaan innen. Voor vrachtauto’s werd dit recent al ingevoerd bij de zuiderburen.

Weyts zegt enerzijds dat het geld dat opgehaald kan worden met de tol wordt geïnvesteerd in wegen, maar tegelijkertijd zegt hij dat het tot lagere belasting voor de Belgen kan leiden.

Volgens Schultz dupeert dit plan Nederlandse automobilisten. „De Vlamingen hebben al vaker aangegeven dat ze dit willen maar het is gelukkig nooit van de grond gekomen.”

De minister wijst er op dat dit soort plannen volgens Brusselse regels niet discriminerend mag uitpakken voor leden uit andere EU-lidstaten. België mag buitenlanders niet meer rekenen voor weggebruik dan de eigen onderdanen. Trucjes om dat via een omweg toch te doen, mogen ook niet. Weyts lijkt te suggereren dat de Belgen dezelfde kilometerheffing gaan betalen maar via andere belastingvoordelen compensatie zullen krijgen.

„Als de Vlamingen in strijd met dat uitgangspunt handelen zullen ze niet alleen Nederland maar ook de Europese Commissie op hun pad vinden, net zoals dat met Duitsland is gebeurd”, herinnert Schultz de zuiderburen aan een soortgelijk plan uit Berlijn dat vooralsnog is uitgesteld.

In de Tweede Kamer wordt boos op het tolplan gereageerd. VVD-Kamerlid Barbara Visser: „Wat een belachelijk plan. ’Ga eerst meer de boel op orde brengen’, zou ik tegen de Belgen willen zeggen. Je rijdt daar een gat in of de file in. De wegen zijn niet op orde.”

Volgens de liberaal kan het plan, dat naar haar overtuiging slechts voor de Belgische portemonnee is bedoeld, direct de prullenbak in.

Ramp

Volgens CDA-Kamerlid Martijn van Helvert zou het „een ramp voor Nederland” zijn als dit wordt ingevoerd. Volgens hem wacht de minister te gelaten af wat de Belgen doen en zou ze direct in actie moeten komen. „Beschamend”, oordeelt hij.

Ook de ANWB verzet zich tegen het Vlaamse voornemen. De organisatie vindt het sowieso een slecht plan en stelt dat de wegen op orde moeten zijn voor je er überhaupt geld voor kunt vragen.

Bovendien zou het financiële discriminatie zijn als Belgen tegelijkertijd belastingvoordelen krijgen, aldus de ANWB.