Nieuws/Binnenland
41168
Binnenland

Geduld van prinses met echtgenoot is op

Wacht Caroline nu ’scheiding van de eeuw’?

— Ze zijn al tien jaar uit elkaar, maar PRINSES CAROLINE en PRINS ERNST AUGUST VON HANNOVER besloten nooit officieel te gaan scheiden. Dat lijkt er echter toch van te gaan komen, nu een nieuwe, onbegrijpelijke, actie van de hoogadellijke Duitser zijn familie in opspraak zal brengen…

Op papier zijn Ernst August en prinses Caroline nog getrouwd. De realiteit is echter dat ze elkaar al tien jaar niet meer hebben gezien.

Op papier zijn Ernst August en prinses Caroline nog getrouwd. De realiteit is echter dat ze elkaar al tien jaar niet meer hebben gezien.

Op papier zijn Ernst August en prinses Caroline nog getrouwd. De realiteit is echter dat ze elkaar al tien jaar niet meer hebben gezien.

Op papier zijn Ernst August en prinses Caroline nog getrouwd. De realiteit is echter dat ze elkaar al tien jaar niet meer hebben gezien.

Een strijd om macht en miljoenen staat op punt van uitbreken nu PRINSES CAROLINES echtgenoot ERNST VON HANNOVER (62) dreigt met een rechtszaak tegen zijn eigen zoon en andere leden van de familie, die in Duitsland in hoog aanzien staan.

Caroline, die deze maand zestig wordt, en Ernst zijn al tien jaar niet meer samen gezien. Sterker nog, al jaren vertoont hij zich in het openbaar met verschillende andere vrouwen – van ronduit wisselend allooi. Het gaat niet goed met Ernst van Hannover, die kampt met een ernstig drankprobleem en inmiddels ook met de lichamelijke ongemakken die zijn dagelijkse zucht naar alcohol heeft veroorzaakt.

Krachtsinspanning

Zowel geestelijk als lichamelijk is de pater familias óp, maar met een kennelijk laatste krachtsinspanning laat hij - volgens het in die kringen altijd goed ingevoerde Duitse weekblad Bunte - op verrassende, maar weinig aangename wijze toch weer van zich horen.

In 2012 heeft de Von Hannover-clan besloten de zeggenschap binnen de familie weg te halen bij de zieke Ernst senior en deze over te dragen op zijn zoon PRINS ERNST AUGUST JR. (33). Als voorzitter van onder andere de ’Hertog van Cumberland’-stichting, waarin alle Oostenrijkse bezittingen zijn ondergebracht, heeft hij het nu eigenlijk voor het zeggen binnen een van de meest voorname en oude geslachten in Duitsland.

Senior is daar destijds stilzwijgend mee akkoord gegaan. Uit stukken, die inmiddels als ’bewijs’ zijn ingebracht bij justitie (die op zijn verzoek een zaak zou voorbereiden), blijkt dat hij volgens de notulen bij dit familieberaad in mei 2012 niet aanwezig geweest is.

Vierenhalf jaar later gaat Von Hannover de beslissing van toen alsnog aanvechten en wil hij weer de eerste man worden, wat gezien zijn toestand niet een heel erg goed idee lijkt. Vooral het idee dat hij zich nu openlijk gaat roeren en dat een eventuele rechtszaak tot een rel van jewelste en het openbaren van talloze geheimen zal leiden, is de familie een gruwel. Het idee al dat de goede naam wordt besmeurd door een in het openbaar uitgevochten twist tussen vader en zoon levert even verontwaardigde als bezorgde reacties op.

Caroline, die uit haar huwelijk met Ernst van Hannover dochter ALEXANDRA heeft, kiest zonder enige twijfel, en met oog voor het belang van haar kind, partij voor Ernst junior. Ondanks zijn jonge leeftijd heeft deze de belangen van de Hannovers, althans in de ogen van de familie (op zijn eigen vader na) uitstekend behartigd. En let wel: het bezit van de Noord-Duitse clan beslaat enkele honderden miljoenen aan cash en kunst, grond en landgoederen en talloze investeringen in Oostenrijk – dus nog afgezien van het volledige vermogen in eigen land.

Sinds de ’scheiding’ in 2007 hebben Caroline en haar man zich nooit meer in het openbaar laten zien. Contact zou er ook niet meer zijn sinds hij haar enkele malen tot op het bot vernederde, onder andere door zijn omgang en zelfs relatie met een nachtclubdanseres.

Wel en wee

Tot een scheiding kwam het echter nooit en op afstand zou zij zich wel steeds op de hoogte hebben laten houden over het wel en wee van haar, altijd nog, echtgenoot.

Maar met zijn zojuist opgestarte rechtszaak zou Ernst senior wel eens een stap te ver kunnen gaan. Zij zou het onbegrijpelijk vinden dat haar man deze juridische strijd, die vast en zeker uitdraait op een marathonproces, zou willen aangaan.

Op zijn beurt is senior woedend over de houding van Caroline die hij als ’hoogverraad’ zou hebben bestempeld. Nu het beter met hem gaat en hij de vermaarde Oostenrijkse advocaat MALTE BERLIN in de arm heeft genomen, worden door hem de messen geslepen. Dergelijke kwesties zouden eigenlijk in alle rust door een familiekamer worden behandeld, maar Ernst zou juist de openheid en de publiciteit willen opzoeken om de druk op de familie en andere leden van de stichting op te voeren.

Het wordt een strijd die alleen verliezers zal kennen, helemaal wanneer die ook nog eens de scheiding van Caroline en Ernst senior, met alle rompslomp van dien, tot gevolg zou hebben. Voor Caroline houdt een en ander in dat zij, na een scheiding, haar titel ’Koninklijke Hoogheid’ kwijtraakt, die haar nu in rangorde hoger plaatst dan schoonzus PRINSES CHARLÈNE.

Hoe dan ook komt deze kwestie op een ongelukkig moment. De Duitse adel maakt zich op voor de grootste gebeurtenis sinds jaren. In juli trouwt Ernst van Hannover jr. zijn verloofde EKATERINA (30). Bij die gelegenheid zou zijn vader Caroline eindelijk terugzien. De kans dat dit gaat gebeuren lijkt echter bijzonder klein te zijn geworden. Vader en zoon treffen elkaar niet in de kerk, maar in de rechtszaal.