Nieuws
411813
Nieuws

Brand in pensioenland

undefined

Waarom gebeurt er niets? Volgens mij is er namelijk ’brand’ in pensioenland?!

Eigenlijk kan ik beter niets schrijven. Er gebeurt namelijk niets in Den Haag. De pensioenwereld staat in brand en Den Haag laat het lekker gebeuren. De SER doet niets en komt wederom met een – echt wel deskundig – rapport, maar waar geen keuzes in staan. Staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken) maakt het blijkbaar niet uit, die kijkt reikhalzend uit naar het einde van dit kabinet. Voor haar collega Wiebes (Financiën) geldt hetzelfde, die vindt de Panamapapers belangrijker dan het pensioen van de directeur-grootaandeelhouder, want zijn belofte van zes weken geleden om ’over twee weken’ met z’n keuzes te komen is hij niet nagekomen. Dat verbaast mij niet, want hij is nog geen énkele belofte inzake de DGA en zijn pensioen nagekomen. Nu zegt hij weer dat hij in Q3 met een wetsvoorstel komt. Ik hoop wel Q3 van 2016…

De voorman van de Pensioenfederatie repte al dat de pensioenbelofte ’een sprookje is’ en ook de good old Nederlandse-Canadees en erkend internationaal pensioendeskundige Keith Ambachtsheer stelt dat ons systeem eigenlijk nooit heeft gekund.

En is het nu zo moeilijk? Nee, natuurlijk niet. Je moet alleen keuzes maken. En ja, keuzes hebben consequenties. Ik probeer het dus nog maar eens.

Ons pensioenstelsel is gebaseerd op de ’drie-eenheid’: collectiviteit, solidariteit en verplichtstelling.

Wel, collectief vervangen we door individueel. Dus iedereen spaart voor z’n eigen pensioen, en heeft een eigen pensioenspaarpot. Hoe we het huidige collectieve pensioenvermogen verdelen gaat een groepje deskundigen in overleg met wat deskundige ambtenaren bedenken. De politiek mag dan kiezen uit twee of drie varianten.

En natuurlijk kan die individuele spaarpot collectief beheerd/belegd worden, maar dat is wat anders.

Solidariteit speelt alleen bij lang leven en kort leven risico (dus nabestaandenpensioen bij overlijden van de pensioengerechtigde voor pensioendatum). Dat verzekeren we zoals altijd, waarbij niet het hele ouderdomspensioen in een lang leven-variant hoeft. Naast een lumpsum, hoog/laag hoeft maar een klein deel (25%) omgezet in levenslang pensioen. Ook dat is net onderzocht: de meesten willen eerder, meer pensioen.

Dan de verplichtstelling. Die heeft ons veel goeds en dus veel pensioenvermogen gebracht. Houden dus. Maar wel in de vorm van een individuele pensioenplicht. Iedereen die inkomsten uit ’arbeid’ heeft (dus ook zzp’ers en DGA’s) moet verplicht sparen voor een minimum pensioen. Gericht op 1x een extra ’AOW-uitkering’ qua hoogte. Spaar je meer, dan mag je dat meerdere ook voor de pensioendatum gebruiken voor aankoop/financiering eigen woning, starten eigen bedrijf, sabbatical, studieverlof etc.

De uitwerking van deze aanpassingen zijn vakinhoudelijk en technische keuzes, die komen daarna, maar dat is voer voor deskundigen en ambtenaren.

En vooruit, als ze dan toch voor het nieuwe kabinet een staatssecretaris van pensioen zoeken…