Nieuws
411860
Nieuws

Wantrouwen gebaseerd op boosheid en onzekerheid

’Wantrouwen pensioenen komt door onwetendheid’

Terug in de schoolbanken…?

Terug in de schoolbanken…?

Amsterdam - Als Nederlanders wat meer zouden weten over hun pensioenstelsel, zouden ze er wat meer vertrouwen in hebben. Dat stelt de Pensioenfederatie, de koepelorganisatie voor alle pensioenfondsen, na onderzoek van onder meer de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Terug in de schoolbanken…?

Terug in de schoolbanken…?

Uit dat onderzoek blijkt onder meer dat mensen met meer kennis over pensioen en mensen met een hogere opleiding opvallend meer vertrouwen in het pensioenstelsel hebben. Maar over het algemeen is het met de pensioenkennis van Nederlanders juist slecht gesteld.

Vier op de tien geënquêteerden meent dat het veertig jaar lang op een spaarrekening zetten van pensioenpremies uiteindelijk meer geld oplevert dan het beleggen met diezelfde premies. In werkelijkheid is het juist andersom: waren de pensioenpremies opgespaard, dan hadden de fondsen nu nog niet de helft in kas gehad van wat ze al beleggend hebben vergaard. De helft van alle voor het onderzoek ondervraagde personen heeft geen idee hoeveel pensioen elke premie-euro oplevert.

Boosheid

Het Nederlandse pensioenstelsel krijgt van de respondenten slechts een magere 5,3. Van de redenen die mensen geven voor hun gebrek aan vertrouwen is 60% niet terug te voeren op het pensioenstelsel zelf, maar op zaken als boosheid en onzekerheid. Zo verklaart 14% zijn wantrouwen met een algemene onzekerheid over de toekomst. Overigens zijn ook de mensen die wél vertrouwen hebben in het pensioenstelsel weinig concreet in hun argumentatie.

Van alle respondenten is 71% het eens met de stelling dat jongeren door de vergrijzing later geen of maar heel weinig pensioen zullen krijgen. Een onterechte vrees, aldus de Pensioenfederatie, want de premies die de werkenden nu betalen worden niet aan de ouderen uitgekeerd, maar juist opzijgezet. Liefst 80% weet niet dat het pensioenstelsel zo werkt.