Nieuws/Binnenland
411867
Binnenland

Geweld bij Jeugdzorg onderzocht

Den Haag - Er komt een onderzoek naar geweld tegen minderjarigen die sinds 1945 bij pleeggezinnen of in instellingen zijn geplaatst. Daarnaast wordt er een meldpunt ingesteld voor slachtoffers. Dat kondigden minister Van der Steur (Justitie) en staatssecretaris Van Rijn aan.

Beide bewindspersonen namen vandaag een verkennend vooronderzoek van de commissie De Winter in ontvangst waaruit blijkt dat verder onderzoek naar de misstanden in de jeugdzorg in het verleden zowel ‘haalbaar als zinvol’ is. Dezelfde commissie zal het vervolgonderzoek uitvoeren.

Seksueel misbruik

De commissie De Winter werd eind vorig jaar ingesteld naar aanleiding van de conclusies van de commissie Samson. Daaruit bleek in 2012 dat kinderen in jeugdinstellingen ongeveer 2,5 keer zo veel kans liepen om seksueel misbruikt te worden dan gemiddeld. Overheid en jeugdinstellingen waren tekort geschoten in hun toezicht en het voorkomen van seksueel misbruik.

Voor de zomer zal de precieze reikwijdte van het vervolgonderzoek van De Winter bekend worden gemaakt.