Nieuws/Binnenland
412759640
Binnenland

Afpakken crimineel geld loopt nog altijd stroef

Een laptop getroffen met ransomware (beeld ter illustratie).

Een laptop getroffen met ransomware (beeld ter illustratie).

Den Haag - Het afpakken van crimineel geld en goederen loopt nog altijd stroef. Het kabinet hamert al jaren op afpakken om nietsontziende criminelen te dwarsbomen, maar volgens de Rekenkamer is er nog altijd sprake van ’een onvolkomenheid’.

Een laptop getroffen met ransomware (beeld ter illustratie).

Een laptop getroffen met ransomware (beeld ter illustratie).

Het zou een van de speerpunten worden om georganiseerde misdaad een halt toe te roepen: het afpakken van geld en goederen. Met het in beslag nemen van criminele verdiensten zouden criminelen worden geraakt op een plek waar het pijn doet, namelijk hun portemonnee.

’Meerjarig proces’

Maar de Rekenkamer concludeert nu dat die aanpak nog altijd niet goed uit de verf komt. „Het beheer van afgepakt geld en in beslag genomen goederen verloopt al enkele jaren niet goed. Het blijkt voor het ministerie niet eenvoudig om de problematiek op te lossen. De aanpak is complex en vergt tijd, omdat er veel partijen bij betrokken zijn. Het is dus een meerjarig proces.”

Onderzoekers zien wel verbetering in 2021, daar zijn ze positief over. „Dat neemt niet weg dat de minister nog tal van vervolgacties in gang zal moeten zetten om alle verbetermaatregelen ingevoerd te krijgen en te laten werken.”

De verwachting is dat maatregelen de komende jaren effect sorteren. „Wij concluderen dat de verbeteracties die binnen de afpak-keten in gang zijn gezet, stappen in de goede richting zijn. Tegelijkertijd signaleren wij dat het beheer van afgepakt crimineel geld en afgepakte goederen nog nadere aandacht van de minister behoeft in 2022.”

Minister Yesilgöz (Justitie en Veiligheid) wil juist van de strijd tegen georganiseerde misdaad een speerpunt maken. Daar is crimineel vermogen innemen onderdeel van. Ze laat in een reactie weten dat de aanpak ’gestaag verbetert’. De minister deelt de mening van de Rekenkamer dat er extra stappen nodig zijn.