Nieuws/Binnenland
414183
Binnenland

Vaker seksueel misbruik op scholen

Bij de Onderwijsinspectie komen steeds meer meldingen binnen van seksueel misbruik op scholen. In het schooljaar 2014/2015 kwamen 112 meldingen binnen. Een jaar eerder waren dat er 86. Dat heeft de inspectie woensdag gemeld.

De meldingen kwamen vooral van middelbare scholen. In ruim de helft van de gevallen is sprake van een ernstig zedendelict: ontucht, aanranding of verkrachting. Een op de drie klachten gaat over een docent of iemand anders die taken in de school vervult.

De Onderwijsinpectie roept scholen op werk te maken van gedragscodes voor leraren, niet-onderwijzend personeel en leerlingen. Ook moeten ze goede seksuele voorlichting geven, leerlingen weerbaar maken en zorgen dat er geen onveilige situaties kunnen ontstaan.

Opvallend is verder dat het aantal meldingen over discriminatie omhoog ging. ,,Ook ging het aantal meldingen over radicalisering iets omhoog en kwamen voor het eerst meldingen binnen over leerlingen/studenten die mogelijk naar Syrië willen vertrekken'', aldus de inspectie.

De cijfers laten volgens het ministerie ,,eens te meer zien dat het belangrijk is dat we met alle betrokken instanties iedere dag alles op alles zetten om ervoor te zorgen dat kinderen zich veilig voelen op school''.

Het wijst erop dat scholen een wettelijke plicht hebben om sociale veiligheid aan leerlingen en personeel te bieden. Hierin staat het ministerie de scholen ,,met raad en daad'' bij. Maar als het dan toch misgaat, moeten de scholen vooral aangifte doen, zo wordt benadrukt.