Nieuws/Binnenland
414256
Binnenland

Verkeersles breidt uit

Leiden - Veilig Verkeer Nederland (VVN) wil dat er verkeerslessen worden aangeboden bij de inburgeringscursus. Dat omdat grote groepen verkeersdeelnemers anders niet op de hoogte zijn van de regels die wij in ons land met elkaar hebben afgesproken.

Het zou daarbij moeten gaan om basisinformatie die VVN ook aan asielzoekerscentra aanbiedt. De verkeersclub wil nog niet pleiten voor een verplichting, omdat dit een beslissing is die de overheid moet nemen.

,,Duidelijk is dat we samen moeten zorgen voor veiligheid in het verkeer. Daarbij is het van groot belang dat iedereen dezelfde regels hanteert”, zegt woordvoerder José de Jong. ,,Daarom zijn we ook blij dat sinds de jaren 80 zo’n 90% van de bevolking een verkeersexamen heeft gedaan.”

Ook vandaag doen ongeveer 200.000 leerlingen van groep 7 van de basisschool hun schriftelijke examen. Dat betekent dat het vijftien miljoenste diploma wordt uitgereikt. Dat gebeurt op ’t Klankbord in Leiden, waar minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) deze mijlpaal extra luister bij zal zetten.

Daarmee onderstreept de minister het belang van verkeerseducatie. ,,Het is enorm belangrijk dat kinderen al op jonge leeftijd samen met hun ouders deelnemen aan het verkeer, zowel lopend als op de fiets. Door zo samen veel verkeerservaring op te doen leren kinderen al vroeg hoe ze op een veilige manier naar school of bijvoorbeeld hun sportclub kunnen gaan”, aldus Schultz.

,,Op school leer je de verkeersregels en oefen je verkeersvaardigheden” zegt VVN-directeur Felix Cohen. ,,Maar ervaring opdoen in het échte verkeer, dat doe je vooral buiten de schoolmuren. De overweldigende belangstelling voor verkeerslessen op de basisschool en het verkeersexamen is er mede de oorzaak van dat Nederland tot de top 3 van de veiligste verkeerslanden in Europa behoort.”

Overigens scoort ook de opfriscursus die de verkeersclub aanbiedt een groot succes te zijn. ,,In een klein jaar tijd is die al ruim 103.000 gedaan. Er blijkt dus behoefte te zijn. Wij zijn niet voor verplichting maar laten het aan de mensen over om op eigen initiatief de kennis tot zich te nemen. Maar dat bijspijkeren af en toe nodig is, mag duidelijk zijn. Alleen de afgelopen 15 jaar is 40% van de verkeersregels gewijzigd”, aldus De Jong.