Nieuws/Binnenland
414837
Binnenland

Ongelijkheid loopt op in onderwijs

Jet Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Jet Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Niet alle leerlingen en studenten in Nederland krijgen de kans om het onderwijs te volgen dat past bij hun niveau. Tot grote schrik van Monique Vogelenzang, Inspecteur-generaal van het Onderwijs, loopt de kansenongelijkheid in het onderwijs op.

Jet Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Jet Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Daarnaast zijn er scholen waar meer dan een derde van de leerlingen zich niet veilig voelt. Dat zijn vooral scholen die ‘af en toe’ eens een project starten over veiligheid. Scholen die structureel aandacht ervoor hebben, geven een veiliger gevoel. Een derde van de leerlingen in het voorgezet- en middelbaar beroepsonderwijs vindt dat de school weinig doet aan pesten en onveiligheid.

’Ongelijkheid keren’

In het jaarverslag van de Onderwijsinspectie dat woensdag gepresenteerd wordt, roept Vogelenzang op tot actie. ,,De toenemende ongelijkheid tussen tussen kinderen van laag opgeleide en hoger opgeleide ouders moeten we keren. Dat is de uitdaging. Zodat kinderen met dezelfde talenten dezelfde goede kansen krijgen.”

Alleen het onderwijsveld kan dat volgens Vogelenzang niet voor elkaar krijgen. ,,Er is samenwerking nodig met gemeenten, die een rol hebben in maatschappelijke ondersteuning en met partijen in de zorg.”

Verwachtingen

De verwachtingen van docenten en ouders blijken een reden te zijn van de kansenongelijkheid. Docenten schatten kinderen van hoger opgeleide ouders ook hoger in en ouders van lager opgeleide kinderen schatten hun kind lager in.

Het maakt enorm uit hoe betrokken ouders zijn bij de schoolcarrière. Hoger opgeleide ouders lezen meer voor en weten de weg voor extra hulp beter te vinden als het niet goed gaat met het kind. Daarnaast volgen de kinderen van hoger geleiden vaker ‘schaduwonderwijs’ – extra training naast school - en dat is voor kinderen van lager opgeleide kinderen niet weggelegd.

Ook de verschillen tussen de scholen nemen toe. Scholen die grotere groepen leerlingen hebben van lager opgeleide ouders, krijgen vaker het predicaat zwak. Er zijn minder bevoegde leraren, een hoger ziekteverzuim en groot verloop van personeel.

Hoe staat Nederland ervoor op onderwijsgebied? Heeft iedereen gelijke kansen? Werkt de rekentoets? Behoren we internationaal tot de top? En: zijn onze kinderen veilig op school?

De Inspectie van het Onderwijs presenteert het jaarverslag vandaag en trekt aan bel. Volg het via de tweets van onze verslaggeefster.

!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+"://platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,"script","twitter-wjs");