Nieuws
415735
Nieuws

Brandbrief over mankracht

Puinhoop dreigt op Schiphol

Schiphol - Ondanks toegezegde versterkingen voor de Koninklijke Marechaussee (KMar) dreigen er komende zomer lange rijen op Schiphol te staan. Daarvoor waarschuwt de dienst in een brandbrief.

Er zijn grote twijfels over de extra mankracht bij de paspoortcontroles en particuliere beveiligers koersen af op een staking. Honderdduizenden toeristen die in juli en augustus moeten vliegen, dreigen de dupe te worden.

Staatssecretaris Dijkhoff (Justitie) beloofde vorige week 135 man extra richting Schiphol te sturen voor het tegengaan van monstervertragingen. Daarmee is de nood gelenigd, is de officiële lijn van de militaire politie.

Uit een brief die de directeur personeel en bedrijfsvoering van de marechaussee drie dagen na de bekendmaking van de staatssecretaris verstuurde, komt een ander beeld naar voren. Hij schrijft aan de vakbonden dat de dienst momenteel overvraagd is, bijvoorbeeld door extra grenscontroles en bewaking van vitale objecten. „Deze extra belasting vraagt veel van de KMar en betekent tevens dat er geen ruimte is om de komende zomerpiek op de luchthavens op te vangen”, aldus de directeur.

Ook Schiphol betwijfelt of de extra KMar-manschappen voldoende zijn om het hoogseizoen zonder extreme rijen door te komen. De luchthaven zegt er nog met Den Haag in gesprek over te zijn en stelt uit te zijn op een ’structurele oplossing’.