Nieuws
427372
Nieuws

VAARBEWIJS

CBR gaat vaarbewijsexamens afnemen

De overheid heeft een advies afgegeven om de stichting Vamex, die de Vaarbewijsexamens afneemt, op te laten gaan in het Centraal Bureau voor de Rijvaardigheid (CBR).

Vamex is een stichting die in Nederland door de overheid is aangewezen om de examen voor het Klein Vaarbewijs en voor het Groot Pleziervaartbewijs af te nemen.

Jaarlijks doen op vijf locaties in totaal 23.000 mensen bij Vamex examen. Naast deze examens is Vamex ook aangewezen als één van de exameninstellingen voor het basiscertificaat marifonie en voor de vaarbewijzen voor de (grote) pleziervaart.

Vamex is ooit opgericht door watersportbonden, maar belast met het uitvoeren van overheidstaken. Daarmee valt de Stichting onder de verantwoordelijkheid van de overheid.

De overheid wil af van het grote aantal zogenaamde zelfstandige bestuursorganen die zoals Vamex overheidstaken uitvoeren. Vandaar dat er nu een advies ligt om Vamex op te laten gaan in het CBR, bekend van de rijexamens voor op de weg.

CBR neemt ook al jaren de examens voor de beroepsvaart af, zoals het examen voor het Groot Vaarbewijs. Vanuit dat idee is het overgaan van de pleziervaarbewijzen logisch.

Toch vrezen vaarbewijsopleiders dat een grote en logge organisatie als CBR de taken van Vamex minder efficient zal kunnen afhandelen als nu bij een zelfstandig Vamex het geval is. Sinds kort krijgen de geslaagden na het slagen voor het examen direct hun Vaarbewijs mee. 

Overigens bestaat al jaren discussie over het volledig theoretische vaarbewijsexamen. Na het behalen van het examen mogen de geslaagden een plezierjacht besturen dat groter is dan 15 meter of dat sneller kan dan 20 kilometer per uur.  Of een geslaagde ook werkelijk praktische kennis heeft wordt nog altijd niet getoetst.