Nieuws
429821
Nieuws

Werkgever failliet? En dan?

Op de arbeidsmarkt lijkt de lente maar langzaam door te breken. Met name in de detailhandel en in de zorgsector lijkt er haast sprake van een regen aan faillissementen. Dit heeft grote gevolgen voor de klanten van deze bedrijven maar zeker ook voor het personeel. Wat gebeurt er als uw werkgever failliet gaat en wat kunt u dan doen?

Achteraf bekeken zijn er meestal voortekenen aan te wijzen, maar een faillissement komt toch nog vaak onverwacht. En dan? Terwijl medewerkers vaak nog moeten bekomen van de schok, wordt er achter de schermen hard gewerkt aan de volgende stappen. De rechter wijst een curator aan die het financieel beheer van het bedrijf overneemt. Deze curator onderzoekt onder meer de mogelijkheden voor een doorstart en kijkt of er kopers zijn voor het bedrijf.

Achterstallig loon

Ook UWV komt onmiddellijk in actie. Kort nadat een faillissement is uitgesproken nemen we contact op met de curator en de HR-afdeling van het bedrijf om zo snel mogelijk informatie in te winnen over de salarissen. In Nederland is het namelijk zo geregeld dat werknemers bij een faillissement kunnen terugvallen op ondersteuning door de overheid. U bent hierdoor verzekerd van eventueel achterstallig loon dat de werkgever niet meer heeft kunnen betalen. Dat geldt tot drie maanden voor het faillissement. Ook vergoedt UWV eventueel vakantiegeld en overwerk dat u nog tegoed heeft, of bijvoorbeeld de pensioenaanvulling.

Betalingsonmacht

Wat betekent het concreet als de rechter het faillissement heeft uitgesproken van uw werkgever? In overleg met de curator wordt u uitgenodigd voor een voorlichtingsbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst krijgt u van UWV uitleg over de procedure en vult u samen met onze medewerkers het aanvraagformulier in voor een ‘uitkering wegens betalingsonmacht’. Zo snel mogelijk daarna, maar uiterlijk binnen vier weken, krijgt u bericht of u een uitkering krijgt. Alle details zijn te vinden op uwv.nl

Werk zoeken

Als de curator dat aan u vraagt, moet u blijven werken. Hij zoekt namelijk naar mogelijkheden om met het bedrijf door te starten. U blijft dan voor het bedrijf werken totdat uw dienstverband is afgelopen. Begin intussen al wel met zoeken naar ander werk en schrijf u in bij UWV als werkzoekende. Het is immers zeer waarschijnlijk dat het werk binnen een aantal weken echt ophoudt. En hoe eerder u begint met zoeken, hoe groter de kans dat u snel weer een andere baan vindt en geen WW-uitkering hoeft aan te vragen.

Warm voorjaar

In de afgelopen maanden hield UWV meer dan 200 bijeenkomsten voor medewerkers van bedrijven, waarvan het faillissement was uitgesproken. Mede door in het oog springende faillissementen van onder andere V&D, Scapino, Perry en thuiszorgorganisatie TSN heeft UWV in de eerste drie maanden van dit jaar al 34.000 faillissementsuitkeringen verstrekt, bijna evenveel als in heel 2015. Dan is het goed te weten dat het vangnet van de 'uitkering wegens betalingsonmacht' er is. Laten we hopen dat het snel een warm voorjaar op de arbeidsmarkt wordt.